Menţinerea şi dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare şi inovare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
642 25
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-29 10:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.89(478) (65)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (867)
SM ISO690:2012
COJOCARU, Igor; ROŞCA, Alfreda; GUZUN, Mihail; RUSU, Andrei. Menţinerea şi dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare şi inovare. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2017, nr. 4(47), pp. 20-26. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 4(47) / 2017 / ISSN 1857-0461

Menţinerea şi dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare şi inovare

Maintenance and development of the public infrastructure of the research and innovation


CZU: 001.89(478)
Pag. 20-26

Cojocaru Igor, Roşca Alfreda, Guzun Mihail, Rusu Andrei
 
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
 
Proiect:
15.817.06.13A Platforma pilot pentru asigurarea evaluării calităţii şi vizualizarea conţinutului ştiinţific digital din RM
 
Disponibil în IBN: 21 februarie 2018


Rezumat

În articol este analizată starea infrastructurii / e-infrastructurii de cercetare și inovare din Republica Moldova și conexiunea cu infrastructurile de cercetare și inovare corespunzătoare la nivel european și global. În baza analizei efectuate sunt prezentate sugestii pentru îmbunătățirea racordării infrastructurii de cercetare și inovare din Republica Moldova la cerințele și standardele europene moderne

The article analyzes the state of the research and innovation infrastructure and e-infrastructure in the Republic of Moldova and its connection with the corresponding European and global ones. On the basis of the analysis, suggestions for improving the connection of research and innovation infrastructure of the Republic of Moldova to the modern European requirements and standards are presented.

Cuvinte-cheie
infrastructură,

e-infrastructură,

eduraom, eduGAIN, GEANT