Stolniceni II – o nouă așezare cu „cenușare” descoperită în zona de nord a Republicii Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
214 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-09-25 13:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/904(478) (59)
Arheologie (553)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (1287)
Vestigii culturale ale diferitelor perioade istorice (2096)
SM ISO690:2012
SÎRBU, Mariana; TERNA, Stanislav. Stolniceni II – o nouă așezare cu „cenușare” descoperită în zona de nord a Republicii Moldova. In: Tyragetia. Serie nouă. 2017, nr. 1(26), pp. 93-106. ISSN 1857-0240.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Tyragetia. Serie nouă
Numărul 1(26) / 2017 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330

Stolniceni II – o nouă așezare cu „cenușare” descoperită în zona de nord a Republicii Moldova


CZU: 902/904(478)
Pag. 93-106

Sîrbu Mariana1, Terna Stanislav2
 
1 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei,
2 Universitatea „Şcoala Antropologică Superioară“
 
Disponibil în IBN: 26 decembrie 2017


Cuvinte-cheie
perioada târzie a epocii bronzului, aşezare, cultura Noua,

„cenușare”, algoritmi geospațiali, triangulare Delaunay, hartă calorică.