IBN
Închide
Sîrbu Mariana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Doctorul habilitat EUGEN SAVA la 65 ani
Sîrbu Mariana
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Revista Arheologică
Nr. 1(17) / 2021 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 15 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Două depozite cu bronzuri intenţionat fragmentate, descoperite pe teritoriul Republicii Moldova
Sîrbu Mariana
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Conferinţa ştiinţifică internaţională a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 31. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 29 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Piese de bronz descoperite în aşezările culturilor Noua-Sabatinovka din colecţia Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei
Sîrbu Mariana1 , Topal Denis1 , Sava Eugen1 , Dermenji Lazari2
1 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei,
2 Institutul de Fizică Aplicată
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(29) / 2020 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultate preliminare ale cercetărilor arheologice în aşezarea de la Taraclia-Gaidabul (campania 2019)
Sava Eugen1 , Kaiser Elke2 , Sîrbu Mariana1 , Mistreanu Eugeniu3 , Sîrbu Livia3 , Bubulici Valeriu1
1 Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei,
2 Institutul de Arheologie Preistorică,
3 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2019. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-670-4.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Aşezarea de la Taraclia-Gaidabul. O nouă etapă de cercetare. Campania 2018
Sava Eugen1 , Kaiser Elke2 , Sîrbu Mariana1 , Mistreanu Eugeniu3 , Bubulici Valeriu1 , Sîrbu Livia1
1 Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei,
2 Institutul de Arheologie Preistorică,
3 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2018. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-476-2.
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări arheologice în situl cucutenian de la Stolniceni, campania 2018
Terna Stanislav1 , Rassmann Knut2 , Vornicu-Țerna Andreea3 , Hohler-Brockmann Hajo2 , Vasilache-Curoșu Mariana1 , Sîrbu Mariana4 , Feodorov Stanislav4 , Liebscher Johann5 , Grundmann Andreas5
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Institutul de Arheologie din Germania,
3 Muzeul Județean Botoșani,
4 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei,
5 Universitatea Humboldt din Berlin
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2018. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-476-2.
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi situri eneolitice din nordul Republicii Moldova descoperite prin intermediul imaginilor satelitare
Terna Stanislav1 , Feodorov Stanislav2 , Vasilache-Curoșu Mariana2 , Sîrbu Mariana2
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2018. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-476-2.
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prelucrarea pieilor de animale în perioada târzie a epocii bronzului
Sîrbu Mariana1 , Diaconu Vasile2
1 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei,
2 Muzeul de Istorie şi Etnografie, Târgu Neamţ
Conferinţa ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei
Ediția 29 . 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The hoard of bronze artifacts discovered near village Haragîş (Cantemir district)
Sîrbu Mariana1 , Popovici Sergiu2 , Vornic Vlad2
1 The National Museum of History of Moldova,
2 National Archaeological Agency
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Depozitul de bronzuri de la Haragîş, r-nul Cantemir (date preliminare)
Sîrbu Mariana1 , Popovici Sergiu2 , Vornic Vlad2
1 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2017. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3164-5-3.
Disponibil online 7 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O nouă etapă de cercetare în cadrul aşezării de la Taraclia-Gaidabul. Campania din 2017
Sava Eugen1 , Kaiser Elke2 , Sîrbu Mariana1 , Mistreanu Eugeniu1
1 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei,
2 Institutul de Arheologie Preistorică
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2017. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3164-5-3.
Disponibil online 7 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O practică mai puţin întâlnită. Reutilizarea unor topoare de piatră din epoca bronzului
Diaconu Vasile12 , Sîrbu Mariana3
1 Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, Piatra-Neamţ,
2 Muzeul de Istorie şi Etnografie, Târgu Neamţ,
3 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(27) / 2018 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Investigaţiile arheologice şi interdisciplinare ale aşezărilor culturii Sabatinovka (campania 2016)
Sava Eugen , Kaiser Elke , Sîrbu Mariana , Mistreanu Eugeniu
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2016. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-029-3..
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi investigaţii de suprafaţă in cadrul aşezărilor culturii Gumelniţa din stepa Bugeacului
Mistreanu Eugeniu , Sîrbu Mariana
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 27 February, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stolniceni 2016. Cercetări arheologice preventive din partea de nord-est a sitului cucutenian de mari dimensiuni
Terna Stanislav , Rassmann Knut , Vasilache-Curoșu Mariana , Sîrbu Mariana , Rud Vitali , Vornicu-Țerna Andreea , Radloff Kai , Salewski Gesa
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2016. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-029-3..
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stolniceni II – o nouă așezare cu „cenușare” descoperită în zona de nord a Republicii Moldova
Sîrbu Mariana1 , Terna Stanislav2
1 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei,
2 Universitatea „Şcoala Antropologică Superioară“
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(26) / 2017 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Bericht über die archäologischen Arbeiten in Petreni, Republik Moldau
Uhl Regina-Anna1 , Vasilache-Curoșu Mariana2 , Bicbaiev Veaceslav2 , Sîrbu Mariana2 , Sîrbu Livia3
1 Deutsches Archäologisches Institut,
2 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei,
3 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(25) / 2016 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 30 December, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O groapă din perioada târzie a epocii bronzului descoperită în zona lacului „Valea Morilor” din oraşul Chişinău
Sîrbu Mariana , Bicbaiev Veaceslav
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(25) / 2016 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 30 December, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Plastica zoomorfă şi antropomorfă din perioada târzie a epocii bronzului (complexul cultural noua-sabatinovka-coslogeni)
Sîrbu Mariana
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viaţa spirituală a comunităţilor Noua-Sabatinovka-Coslogeni prin prisma elementelor non-funerare descoperite în aşezări
Sîrbu Mariana
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(24) / 2015 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 3 October, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 26