IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-19(19) pentru cuvîntul-cheie "aşezare"

Investigațiile arheologice la situl Tuzara I (raionul Călărași) din anul 2017

Corobcean Andrei1, Vornic Vlad2, Ciobanu Ion23, Popovici Sergiu2
Arheologia Preventivă în Republica Moldova
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2345-1394
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sondajul din situl arheologic Prepelița XII (raionul Sîngerei)

Vornic Vlad, Ciobanu Ion, Popovici Sergiu, Ciobanu Larisa
Arheologia Preventivă în Republica Moldova
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2345-1394
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descoperiri din aşezarea de tip Şântana de Mureş-Cerneahov de la Trinca-Valea Copacului,
r-nul Edineţ

Vornic Vlad1, Ciobanu Larisa2
Arheologia Preventivă în Republica Moldova
Nr. 3 / 2016 / ISSN 2345-1394
Disponibil online 16 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sondajul din situl arheologic de la Crihana Veche-În Baltă

Vornic Vlad1, Ceban Ion1, Agulnicov Serghei2
Arheologia Preventivă în Republica Moldova
Nr. 2 / 2015 / ISSN 2345-1394
Disponibil online 17 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sondajul arheologic în situl cu vestigii din epoca eneolitică şi romană târzie de la Alexandru cel Bun (com. Voloviţa, r-nul Soroca)

Iarmulschi Vasile
Arheologia Preventivă în Republica Moldova
Nr. 1-2 / 2014 / ISSN 2345-1394
Disponibil online 5 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problema funcţionalităţii incintei fortificate de la Stolniceni (Hânceşti, Republica Moldova)

Ursu-Naniu Rodica, Corobcean Andrei
Fortificaţiile din epoca fierului în spaţiul tiso-nistrean
2017. Chişinău-Brăila. .
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A place of Life and Death. Burials and human bone finds in the Iron Age settlement at Saharna Mare / ”Dealul Mănăstirii”: archaeological data and anthropological analysis

Băţ Mihail1, Simalcsik Angela2, Zanoci Aurel1
1 State University of Moldova,
PLURAL. History, Culture, Society
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1462 /ISSNe 2345-184X
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Așezare și postură

Cioina Violina
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 30 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Находки амфорных клейм эллинистического времени из округи Ольвии

Bondarenko Denis1, Ivaşcenko Mihail2, Sinica Vitalii3
3 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
Revista Arheologică
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Investigaţiile arheologice din anul 1984 în situl Trinca „Izvorul lui Luca”

Leviţki Oleg, Sîrbu Livia
Revista Arheologică
Nr. 1-2(13) / 2017 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aşezarea hallstattiană timpurie Chişinău. Consideraţii privind stadiul actual şi priorităţile cercetării culturii Chişinău-Corlăteni (sec. XII–X a.Chr.)
Leviţki Oleg, Sîrbu Ghenadie, Sîrbu Livia
Revista Arheologică
Nr. 1-2(11) / 2015 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144
Disponibil online 22 June, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele investigaţiilor arheologice din aşezările Feteşti I şi II (r-nul Edineţ)
Larina Olga, Sîrbu Ghenadie
Revista Arheologică
Nr. 1-2(10) / 2014 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144
Disponibil online 1 July, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-1147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noi descoperiri de tip Vădastra la Romula (Reşca, jud. Olt), România

Ştefan Cristian Eduard12
Revista de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare (RAASI)
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3768 /ISSNe 2587-3776
Disponibil online 3 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Investigaţii XRF asupra unui lot de creuzete de la Carlomăneşti – Cetăţuia, jud. Buzău

Măgureanu Despina1, Sebastian Matei2
Cercetări interdisciplinare în siturile de epoca fierului din spaţiul Tiso-Nistrean
2018. Cluj-Napoca, România. ISBN 978-606-020-010-9.
Disponibil online 2 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cercetări interdisciplinare la situl din epoca fierului Saharna Mare / „Dealul Mănăstirii”

Zanoci Aurel1, Stanc Simina Margareta2, Nagacevschi Tatiana1, Sochircă Vitalie1
Cercetări interdisciplinare în siturile de epoca fierului din spaţiul Tiso-Nistrean
2018. Cluj-Napoca, România. ISBN 978-606-020-010-9.
Disponibil online 2 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cercetări pedologice in aşezarea din prima epocă a fierului Saharna – Ţiglău

Niculiţă Ion, Sochircă Vitalie, Nagacevschi Tatiana
Cercetări interdisciplinare în siturile de epoca fierului din spaţiul Tiso-Nistrean
2018. Cluj-Napoca, România. ISBN 978-606-020-010-9.
Disponibil online 2 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Новые материалы железного века с левобережья Среднего Днестра

Fidelschi Serghei
Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(29) / 2020 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-878
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Așezarea din prima epocă a fierului de la Țahnăuți, raionul Rezina

Băţ Mihail
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(26) / 2017 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330
Disponibil online 25 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stolniceni II – o nouă așezare cu „cenușare” descoperită în zona de nord a Republicii Moldova

Sîrbu Mariana1, Terna Stanislav2
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(26) / 2017 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-19 of 19