Высотная солнечная станция для производства энергии
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
444 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-27 08:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.92 (74)
Economia energiei în general (448)
SM ISO690:2012
БУРЧИУ, В.И.; ТЫРШУ, М.; ШИТ, М.; БУРЧУ, Андрей. Высотная солнечная станция для производства энергии. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, pp. 449-452. ISBN 978-9975-4123-5-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III, 2016
Conferința "Energetica Moldovei"
Ediția III, 2016, Chișinău, Moldova, 29 septembrie - 1 octombrie 2016

Высотная солнечная станция для производства энергии

Centrală solară de mare altitudine pentru producerea energiei

High-altitude solar station for energy production


CZU: 620.92
Pag. 449-452

Бурчиу В.И.1, Тыршу М.1, Шит М.1, Бурчу Андрей2
 
1 Институт энергетики АНМ,
2 Visburg SRL
 
Disponibil în IBN: 1 decembrie 2017


Rezumat

Se propune o nouă centrală solară de mare altitudine pentru producerea energiei, înzestrată cu elemente solare, și anume: cu panouri şi/sau colectoare solare, şi/sau cu panouri solare hibride termice si electrice. Construcţia simplă a acestei centrale solare și amplasarea în ea a elementelor solare “pe verticală”, permite obţinerea unui randament major al ei.  

Current paper presents the new high-altitude solar plant for energy production, equipped with solar elements, namely: solar panels and/or collectors, and/or hybrid electric and thermal solar panels. The simplicity of design of the solar plant and "vertical" positioning of the solar elements increases significantly the efficiency of the plant.  

Предлагается новая высотная солнечная станция для производства энергии, оснащенная солнечными элементами, а именно: солнечными панелями и/или коллекторами, и/или гибридными тепловыми и электрическими солнечными панелями). Простота конструкции этой солнечной станции и размещения в ней солнечных элементов «по вертикали», существенно повышает ее КПД.  

Cuvinte-cheie
солнечная станция, большой высоты, солнечные элементы