Высотная солнечная станция для производства энергии
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
80 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-02 13:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.92 (50)
Economia energiei în general (276)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Conferința "Energetica Moldovei"
Ediția III, 2016, Chișinău, Moldova, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, manifestare științifică internațională

Высотная солнечная станция для производства энергии

Centrală solară de mare altitudine pentru producerea energiei

High-altitude solar station for energy production


CZU: 620.92
Pag. 449-452

Бурчиу В.И.1, Тыршу М.С.1, Шит М.Л.1, Бурчу Андрей2
 
1 Institutul de Energetica al AŞM,
2 Visburg SRL
 
Disponibil în IBN: 1 decembrie 2017


Rezumat

Se propune o nouă centrală solară de mare altitudine pentru producerea energiei, înzestrată cu elemente solare, și anume: cu panouri şi/sau colectoare solare, şi/sau cu panouri solare hibride termice si electrice. Construcţia simplă a acestei centrale solare și amplasarea în ea a elementelor solare “pe verticală”, permite obţinerea unui randament major al ei.  

Current paper presents the new high-altitude solar plant for energy production, equipped with solar elements, namely: solar panels and/or collectors, and/or hybrid electric and thermal solar panels. The simplicity of design of the solar plant and "vertical" positioning of the solar elements increases significantly the efficiency of the plant.  

Предлагается новая высотная солнечная станция для производства энергии, оснащенная солнечными элементами, а именно: солнечными панелями и/или коллекторами, и/или гибридными тепловыми и электрическими солнечными панелями). Простота конструкции этой солнечной станции и размещения в ней солнечных элементов «по вертикали», существенно повышает ее КПД.  

Cuvinte-cheie
солнечная станция, большой высоты, солнечные элементы