Использование биомассы в Республике Беларусь.  Sостояние и перспективы развития
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
434 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-22 13:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.952(476) (1)
Economia energiei în general (468)
SM ISO690:2012
ВАСИЛЕВИЧ, Сергей; МАЛЬКО, Михаил; ШЕВЧИК, Николай. Использование биомассы в Республике Беларусь.  Sостояние и перспективы развития. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, pp. 453-457. ISBN 978-9975-4123-5-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III, 2016
Conferința "Energetica Moldovei"
Ediția III, 2016, Chișinău, Moldova, 29 septembrie - 1 octombrie 2016

Использование биомассы в Республике Беларусь.  Sостояние и перспективы развития

Use of biomass in the Republic of Belarus.  Status and prospects of development

Utillizarea biomasei în Republica Belarus.  Starea actuală şi perspective de dezvoltare

CZU: 620.952(476)

Pag. 453-457

Василевич Сергей, Малько Михаил, Шевчик Николай
 
Институт энергетики НАНБ
 
Disponibil în IBN: 2 decembrie 2017


Rezumat

The status and prospects of development in the field of biomass use as a fuel and energy resources in the Republic of Belarus are discussed in the paper as a fuel and energy resources. Currently, the main use of biomass in the energy sector of country is based on the use of wooden biomass for boilers of the Ministry of Housing and Communal Services, for mini- CHP of the concern “BelEnergo” of the Ministry of Power and as well as fuel in rural settlements of Belarus. In recent years, the development of biogas technology that uses crop residues, wastes of livestock and poultry farming. Contribution of these 2 types of biomass in Belarus to the total consumption of fuel and energy resources of country is about 5,6% at present.  

Lucrarea conţine o descriere a situaţiei actuale şi a perspectivelor de dezvoltare în domeniul utilizării biomasei în Republica Belarus în calitate de sursă energetică şi de combustibil. Actualmente utilizarea preponderentă a biomasei în sectorul energetic este bazată pe utilizarea materialelor lemnoase ca combustibil pentru boilerele din cadrul Ministerului gospodăriei locativ-comunale, mini-CETuri ale concernului „BelEnergo” a Ministerului Energeticei din Belarus şi a companiilor autohtone, la fel şi în localităţile rurale. Recent a început, la fel, să se dezvolte tehnologia biogazului, care utilizează deşeurile culturilor de câmp, din sectorul zootehnic şi avicol. Ponderea sumară a acestor 2 tipuri de biomasă în Belarus constituie circa 5,6% din volumul total a consumului de combustibil şi resurse energetice ale ţării.  

В докладе обсуждается состояние и перспективы развития в области использования биомассы в Республике Беларусь в качестве топливно-энергетических ресурсов. В настоящее время основное использование биомассы в энергетическом секторе основано на использовании древесины в качестве топлива бойлеров Министерства жилищно-коммунального хозяйства, мини-ТЭЦ концерна «БелЭнерго» Министерства энергетики Беларуси и предприятий страны, а также в сельских населенных пунктах. В последнее время начало также развиваться биогазовая технология, использующая отходы растениеводства, животноводства и птицеводства. Суммарный вклад этих 2-х видов биомассы в Беларуси составляет примерно 5,6 % от общего потребления топливно-энергетических ресурсов страны.  

Cuvinte-cheie
биомасса, топливо,

древесная щепа, биогазовая технология