Neurofibromatoza de tip I - cauza hipertensiunii arteriale?  
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
204 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-13 17:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.833-006.38.03+616.12-008.331.1 (1)
Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos (305)
Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare (449)
SM ISO690:2012
NANI, Anastasia; TOMA, Alina; SAMOHVALOV, Elena; GRIB, Liviu; SUMARGA, Natalia; ROTARI, Olga; MARTÎN, Cristina; GREJDIERU, Alexandra; BENESCO, Irina; GÎRBU, Lucia. Neurofibromatoza de tip I - cauza hipertensiunii arteriale?   In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2017, nr. 3(73), pp. 223-225. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 3(73) / 2017 / ISSN 1729-8687

Neurofibromatoza de tip I - cauza hipertensiunii arteriale?  

Neurofi bromatosis type I − cause of hypertension?


CZU: 616.833-006.38.03+616.12-008.331.1
Pag. 223-225

Nani Anastasia1, Toma Alina1, Samohvalov Elena1, Grib Liviu1, Sumarga Natalia2, Rotari Olga1, Martîn Cristina1, Grejdieru Alexandra1, Benesco Irina2, Gîrbu Lucia2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime”
 
Disponibil în IBN: 9 noiembrie 2017


Rezumat

Neurofibromatosis type 1 (NF1) is a multisystem genetic disorder that is characterized by cutaneous findings, most notably café-au-lait spots and axiliary freckling by skeletal dysplasia, and by the growth of both benign and malignant nervous system tumors, most notably benign neurofibromas. Cardiovascular manifestations of neurofibromatosis are: hypertension, valvular stenosis, congenital heart defects, complete cardiac block, hipertrofic cardiomyopathy, myocardial infarction, coronary spasm

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-55742</doi_batch_id>
<timestamp>1582749111</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Asociaţia Economie, Management şi Psihologie în Medicină</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină </full_title>
<issn media_type='print'>17298687</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2017</year>
</publication_date>
<issue>3(73)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p><strong>Neurofibromatoza de tip I - cauza hipertensiunii arteriale? </strong>&nbsp;</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Anastasia</given_name>
<surname>Nani</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Alina</given_name>
<surname>Toma</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Elena</given_name>
<surname>Samohvalov</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Liviu</given_name>
<surname>Grib</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Natalia</given_name>
<surname>Sumarga</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Olga</given_name>
<surname>Rotari</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Cristina</given_name>
<surname>Martîn</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Alexandra</given_name>
<surname>Grejdieru</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Irina</given_name>
<surname>Benesco</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Lucia</given_name>
<surname>Gîrbu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2017</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>223</first_page>
<last_page>225</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>