Neurofibromatoza de tip I - cauza hipertensiunii arteriale?  
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
315 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-13 17:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.833-006.38.03+616.12-008.331.1 (1)
Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos (361)
Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare (548)
SM ISO690:2012
NANI, Anastasia; TOMA, Alina; SAMOHVALOV, Elena; GRIB, Liviu; SUMARGA, Natalia; ROTARI, Olga; MARTÎN, Cristina; GREJDIERU, Alexandra; BENESCO, Irina; GÎRBU, Lucia. Neurofibromatoza de tip I - cauza hipertensiunii arteriale?   In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2017, nr. 3(73), pp. 223-225. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 3(73) / 2017 / ISSN 1729-8687

Neurofibromatoza de tip I - cauza hipertensiunii arteriale?  

Neurofi bromatosis type I − cause of hypertension?


CZU: 616.833-006.38.03+616.12-008.331.1
Pag. 223-225

Nani Anastasia1, Toma Alina1, Samohvalov Elena1, Grib Liviu1, Sumarga Natalia2, Rotari Olga1, Martîn Cristina1, Grejdieru Alexandra1, Benesco Irina2, Gîrbu Lucia2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime”
 
Disponibil în IBN: 9 noiembrie 2017


Rezumat

Neurofibromatosis type 1 (NF1) is a multisystem genetic disorder that is characterized by cutaneous findings, most notably café-au-lait spots and axiliary freckling by skeletal dysplasia, and by the growth of both benign and malignant nervous system tumors, most notably benign neurofibromas. Cardiovascular manifestations of neurofibromatosis are: hypertension, valvular stenosis, congenital heart defects, complete cardiac block, hipertrofic cardiomyopathy, myocardial infarction, coronary spasm

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p><strong>Neurofibromatoza de tip I - cauza hipertensiunii arteriale? </strong>&nbsp;</p>">
<meta name="citation_author" content="Nani, Anastasia">
<meta name="citation_author" content="Toma, Alina">
<meta name="citation_author" content="Samohvalov, Elena">
<meta name="citation_author" content="Grib, Liviu">
<meta name="citation_author" content="Sumarga, Natalia">
<meta name="citation_author" content="Rotari, Olga">
<meta name="citation_author" content="Martîn, Cristina">
<meta name="citation_author" content="Grejdieru, Alexandra">
<meta name="citation_author" content="Benesco, Irina">
<meta name="citation_author" content="Gîrbu, Lucia">
<meta name="citation_publication_date" content="2017/07/01">
<meta name="citation_journal_title" content="Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină ">
<meta name="citation_volume" content="73">
<meta name="citation_issue" content="3">
<meta name="citation_firstpage" content="223">
<meta name="citation_lastpage" content="225">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Neurofibromatoza%20de%20tip%20I%20-%20cauza%20hipertensiunii%20arteriale_0.pdf">