Neurofibromatoza de tip I - cauza hipertensiunii arteriale?  
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
311 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-13 17:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.833-006.38.03+616.12-008.331.1 (1)
Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos (360)
Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare (548)
SM ISO690:2012
NANI, Anastasia; TOMA, Alina; SAMOHVALOV, Elena; GRIB, Liviu; SUMARGA, Natalia; ROTARI, Olga; MARTÎN, Cristina; GREJDIERU, Alexandra; BENESCO, Irina; GÎRBU, Lucia. Neurofibromatoza de tip I - cauza hipertensiunii arteriale?   In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2017, nr. 3(73), pp. 223-225. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 3(73) / 2017 / ISSN 1729-8687

Neurofibromatoza de tip I - cauza hipertensiunii arteriale?  

Neurofi bromatosis type I − cause of hypertension?


CZU: 616.833-006.38.03+616.12-008.331.1
Pag. 223-225

Nani Anastasia1, Toma Alina1, Samohvalov Elena1, Grib Liviu1, Sumarga Natalia2, Rotari Olga1, Martîn Cristina1, Grejdieru Alexandra1, Benesco Irina2, Gîrbu Lucia2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime”
 
Disponibil în IBN: 9 noiembrie 2017


Rezumat

Neurofibromatosis type 1 (NF1) is a multisystem genetic disorder that is characterized by cutaneous findings, most notably café-au-lait spots and axiliary freckling by skeletal dysplasia, and by the growth of both benign and malignant nervous system tumors, most notably benign neurofibromas. Cardiovascular manifestations of neurofibromatosis are: hypertension, valvular stenosis, congenital heart defects, complete cardiac block, hipertrofic cardiomyopathy, myocardial infarction, coronary spasm

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Nani, A.</dc:creator>
<dc:creator>Toma, A.</dc:creator>
<dc:creator>Samohvalov, E.</dc:creator>
<dc:creator>Grib, L.T.</dc:creator>
<dc:creator>Sumarga, N.</dc:creator>
<dc:creator>Rotari, O.</dc:creator>
<dc:creator>Martîn, C.</dc:creator>
<dc:creator>Grejdieru, A.V.</dc:creator>
<dc:creator>Benesco, I.</dc:creator>
<dc:creator>Gîrbu, L.</dc:creator>
<dc:date>2017-07-01</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'><p><em>Neurofibromatosis type 1 (NF1) is a multisystem genetic disorder that is characterized by cutaneous findings, most notably caf&eacute;-au-lait spots and axiliary freckling by skeletal dysplasia, and by the growth of both benign and malignant nervous system tumors, most notably benign neurofibromas. Cardiovascular manifestations of neurofibromatosis are: hypertension, valvular stenosis, congenital heart defects, complete cardiac block, hipertrofic cardiomyopathy, myocardial infarction, coronary spasm</em></p></dc:description>
<dc:source>Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină  73 (3) 223-225</dc:source>
<dc:title><p><strong>Neurofibromatoza de tip I - cauza hipertensiunii arteriale? </strong>&nbsp;</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>