Factorii de creştere a competitivităţii economice interne
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
1513 57
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-20 02:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.22(478) (19)
Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificare economică (443)
SM ISO690:2012
GUTIUM, Tatiana. Factorii de creştere a competitivităţii economice interne. In: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii, 25-26 septembrie 2015, Chişinău. Chişinău: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM, 2015, Vol. 4, Partea I, pp. 154-161. ISBN 978-9975-75-773-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I, 2015
Conferința "Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii"
Chişinău, Moldova, 25-26 septembrie 2015

Factorii de creştere a competitivităţii economice interne
CZU: 338.22(478)
JEL: M200

Pag. 154-161

Gutium Tatiana
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 2 octombrie 2017


Rezumat

This article is devoted to theoretical bases of an assessment of competitiveness of goods, to analyze the main factors of competitiveness, to analyze the internal market, to estimate comparative advantages and comparative disadvantages of domestic goods. The author has elaborated recommendations for increasing competitiveness of goods.

Cuvinte-cheie
concurenţă, avantaje, dezavantaje, Republica Moldova, piaţa internă

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Gutium, T.</dc:creator>
<dc:date>2015</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'>This article is devoted to theoretical bases of an assessment of competitiveness of goods, to analyze the main factors of competitiveness, to analyze the internal market, to estimate comparative advantages and comparative disadvantages of domestic goods. The author has elaborated recommendations for increasing competitiveness of goods.</dc:description>
<dc:source>Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii (Vol. 4, Partea I) 154-161</dc:source>
<dc:subject>concurenţă</dc:subject>
<dc:subject>avantaje</dc:subject>
<dc:subject>dezavantaje</dc:subject>
<dc:subject>Republica Moldova</dc:subject>
<dc:subject>piaţa internă</dc:subject>
<dc:title>Factorii de creştere a competitivităţii economice interne</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>