IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(518) pentru cuvîntul-cheie "Republica Moldova"
LEA 400 kV Smardan - Vulcăneşti ca alternativă de interconexiune a sistemelor electroenergetice ale republicii Moldova şi României
Timofte Ilia, Carpov Boris
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 28 November, 2017. Descarcări-47. Vizualizări-2088
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii de creştere a competitivităţii economice interne
Gutium Tatiana
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-60. Vizualizări-1552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gender analysis of public spending for pension insurance in Republic of Moldova
Petroia Andrei
Academy of Economic Studies of Moldova
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova - destinaţie turistică
Zgardan Eugenia
Spre viitor
Ediția 4. 2010. Chişinău. .
Disponibil online 8 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Centrul de informare al uniunii europene din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei: predestinație și provocări pentru bibliotecari și utilizatori
Amorţitu Angela
Provocările și oportunitățile în bibliotecile din învățământ în contextul noilor realități
Ediția 13. 2021. Chişinău. .
Disponibil online 22 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structure of helminth fauna in Apodemus uralensis (Pallas, 1771) from natural and anthropized ecosystems of the Republic of Moldova
Chihai Oleg1, Nistreanu Victoria1, Larion Alina1, Rusu Ştefan1, Zamornea Maria1, Tălămbuţă Nina2, Melnic Galina1, Kolodrevski Oxana3
1 Institute of Zoology,
2 Free International University of Moldova,
3 Theoretical High School Public Institution „Alecu Russo”, Orhei,
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(13) / 2022 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 22 November, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asplenio trichomanis-Carpinetum betuli Pînzaru - asociatie noua (Carpinion betuli Issler 1931) în Republica Moldova
Pînzaru Pavel12
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teucrio chamaedri-Caraganetum fruticis Pînzaru et Ruschuk, ass. nov. (Prunion fruticosae tx. 1952) – asociatie noua în Republica Moldova
Pînzaru Pavel12, Ruschuk Alexander3
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la studiul florei pădurii „Frunzești” din preajma orașului Cornești, Republica Moldova
Pînzaru Pavel
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specii invazive în malacofauna acvatică (Mollusca, Gastropoda, Bivalvia) a Republicii Moldova
Coadă Viorica, Ţîganaș Ana, Gîţu Ana
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-797
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența factorilor ecologici asupra morfologiei, cromației și fenologiei ranidelor verzi
Cozari Tudor12, Erhan Dumitru1, Gherasim Elena1
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reforma administrativ-teritorială în Republica Moldova: realitate, necesitate și provocare
Tincu Violeta
Administrarea Publică
Nr. 2(114) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 14 August, 2022. Descarcări-26. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcții prioritare de perspectivă a inovării relației interes public - proces decizional în contextul modernizării administrației publice locale
Bogos Tatiana
Administrarea Publică
Nr. 4(112) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul juridic al recomandărilor Comisiei de la Veneția
Goriuc Silvia, Guştiuc Andrei
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-911
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea actuală a turismului fluvial în Republica Moldova
Betivu Danaia
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocări ale gestiunii directe a serviciilor publice de către autoritățile administrației publice
Tincu Violeta
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 October, 2017. Descarcări-38. Vizualizări-1590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea resurselor soft power în relația dintre Statele Unite ale Americii și Republica Moldova
Rusu Rodica, Josan Elena
Administrarea Publică
Nr. 3(91) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 September, 2016. Descarcări-21. Vizualizări-1512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul nivelului de educație al femeilor asupra fertilității
Grigoraş Ecaterina
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3272-2-0.
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situația demografică a Republicii Moldova: starea actuală, factori determinanți și perspective pentru deceniile următoare
Gagauz Olga
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3272-2-0.
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Independența ofițerului de urmărire penală la efectuare urmării penale
Clim Anastasia, Cerba Valeriu
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-713
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 518