Клавесинное исполнительство в музыкальной культуре современности
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
530 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-07-14 19:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
78.03+786.1 (1)
Muzică (1036)
SM ISO690:2012
СВИРИДЕНКО, Наталия. Клавесинное исполнительство в музыкальной культуре современности. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), pp. 26-31. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(22) / 2014 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Клавесинное исполнительство в музыкальной культуре современности

CZU: 78.03+786.1
Pag. 26-31

Свириденко Наталия
 
Киевский университет имени Бориса Гринченко, Киев
 
Proiect:
INTAS Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 25 septembrie 2016


Rezumat

В статье проанализировано клавесинное искусство в эстетических теориях от подражания до выразительности. Затронут вопрос подхода к возрождению клавесина XIX – XX веков и становление клавесинной культуры в искусстве современности. Рассмотрены методики формирования клавесинной педагогики. В заключение изложенного сделан вывод о том, что процесс возрождения клавесина состоялся и принес расширения клавирного репертуара, инициировал творчество и исполнительскую практику.

In articol este analizată arta pentru clavecin in teoriile estetice de la imitare pană la expresivitate. Este abordată problema renașterii clavecinului in secolele XIX – XX și stabilirii culturii pentru clavecin in arta contemporană. Sunt examinate metodele de formare ale pedagogiei pentru clavecin. In final, se ajunge la concluzia că procesul de renaștere a clavecinului a avut loc și a contribuit la lărgirea repertoriului pentru clavir, a inițiat creația și practica artistică.

The article analyses harpsichord art in aesthetic theories from imitation to expression. The approach to renaissance of the 19th to 20th century harpsichord and the establishment of harpsichord culture in contemporary art is also mentioned. The methodology for forming harpsichord pedagogy is discussed. Finally, a conclusion is reached that the renaissance of harpsichord has taken place and brought about the extention of klavier repertoire, initiated creativity and the practice of artistic performance.

Cuvinte-cheie
клавесин, выразительность, возрождение, педагогика, теория, эстетика, современность,

подражание

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-46880</cfResPublId>
<cfResPublDate>2014-06-24</cfResPublDate>
<cfVol>22</cfVol>
<cfIssue>2</cfIssue>
<cfStartPage>26</cfStartPage>
<cfISSN>2345-1408</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/46880</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RU' cfTrans='o'>Клавесинное исполнительство в музыкальной культуре современности</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RU' cfTrans='o'>клавесин; подражание; выразительность; возрождение; педагогика; теория; эстетика; современность</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RU' cfTrans='o'>В статье проанализировано клавесинное искусство в эстетических теориях от подражания до выразительности. Затронут вопрос подхода к возрождению клавесина XIX – XX веков и становление клавесинной культуры в искусстве современности. Рассмотрены методики формирования клавесинной педагогики. В заключение изложенного сделан вывод о том, что процесс возрождения клавесина состоялся и принес расширения клавирного репертуара, инициировал творчество и исполнительскую практику. </cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>In articol este analizată arta pentru clavecin in teoriile estetice de la imitare pană la expresivitate. Este abordată problema renașterii clavecinului in secolele XIX – XX și stabilirii culturii pentru clavecin in arta contemporană. Sunt examinate metodele de formare ale pedagogiei pentru clavecin. In final, se ajunge la concluzia că procesul de renaștere a clavecinului a avut loc și a contribuit la lărgirea repertoriului pentru clavir, a inițiat creația și practica artistică. </cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>The article analyses harpsichord art in aesthetic theories from imitation to expression. The approach to renaissance of the 19th to 20th century harpsichord and the establishment of harpsichord culture in contemporary art is also mentioned. The methodology for forming harpsichord pedagogy is discussed. Finally, a conclusion is reached that the renaissance of harpsichord has taken place and brought about the extention of klavier repertoire, initiated creativity and the practice of artistic performance. </cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2014-06-24T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2014-06-24T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-39846</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2014-06-24T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-39846</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-39846-1</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2014-06-24T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Svyrydenko</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Natalya</cfFirstNames>
<cfFamilyNames>Свириденко</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Наталия</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>