IBN
Închide
Sviridenco Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 1

Школа Евгении Ревзо в свете европейской фортепианной культуры
Свириденко Наталия
Институт искусств Киевского университета им. Бориса Гринченко
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(32) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 9 April, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

The music of the past in the present
Svyrydenko Natalya
Kyiv Borys Grinchenko University
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(29) / 2016 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 12 April, 2017. Descarcări-18. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Антон Рубинштейн и Украина (История одного рояля)
Свириденко Наталия
Киевский университет имени Бориса Гринченко, Киев
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(27) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 9 January, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Возрождение старинной музыки в Молдове второй половины ХХ века как общеевропейское направление
Свириденко Наталия
Институт искусств Киевского университета им. Бориса Гринченко
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.Conferinţa ştiinţifică internaţională dedicată aniversării a 75 ani de învăţământ artistic din Republica Moldova
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-52-196-3.
Disponibil online 24 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Клавесинное исполнительство в музыкальной культуре современности
Свириденко Наталия
Киевский университет имени Бориса Гринченко, Киев
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(22) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 25 September, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Роль и значение дополнительных дисциплин инструментальной специализации в высших музыкальных учебных заведениях Украины
Свириденко Наталия
Necunoscută, Moldova
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(19) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6