Aspecte generale privind criminalul de drog din perspectiva psihologică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1021 45
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-30 23:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.575(478) (6)
Infracțiuni împotriva încrederii publice, a moralității, a familiei (525)
SM ISO690:2012
CHEIANU, Silvia. Aspecte generale privind criminalul de drog din perspectiva psihologică. In: Vector European, 2015, nr. 2, pp. 118-123. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2015 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Aspecte generale privind criminalul de drog din perspectiva psihologică
CZU: 343.575(478)

Pag. 118-123

Cheianu Silvia
 
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
 
 
Disponibil în IBN: 5 februarie 2016


Rezumat

Criminalitatea de droguri este una din problemele primordiale cu care se confruntă Republica Moldova. Sondajele şi datele statistice arată că circa 76 % de infracţiuni se comit din cauza dependenţei de drog. Abuzul de drog şi dependenţa acestuia are un efect impunător asupra comportamentului şi psihicului individului, care are consecinţe negative pe tot parcursul vieţii nu doar a celui ce este dependent dar suferă şi întrega societăţe. Cercetările criminologilor şi a psihologilor ce activează în penitenciarile din Republica Moldova ]n urma investigaţiilor ştiinţifice au demonstrat faptul, că majoritatea infracţiunilor se comit din cauza consumătorilor de droguri ,care într-un termen foarte scurt devin cu problem patologice şi dependenţi de droguri nu doar fizic dar şi psihic. Ca rezultat al acestuia se comit infracţiuni ca: jafuri, tâlhărie, ucideri, furturi şi alte crime periculoase.

The killer drug is one of the primary problems facing Moldova. Surveys and statistics show that about 76% of crimes are committed because of drug addiction. Drug abuse and addiction it has an effect on behavior and psihucul imposing individual, which has negative consequences throughout life is not only dependent but the entire society suffers. Latest research of criminologists and psychologists working in the penitentiary in Moldova showed that most crimes are committed because of drug users, which in a very short time become pathological and dependent not only physical but also psychological. As a result thereof shall commit crimes as: robbery, robbery, murders, thefts and other dangerous crimes.

Cuvinte-cheie
abuz de drog,

stres, criminal, dependenţă, tulburare de comportament

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-42499</cfResPublId>
<cfResPublDate>2015-09-29</cfResPublDate>
<cfIssue>2</cfIssue>
<cfStartPage>118</cfStartPage>
<cfISSN>2345-1106</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/42499</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Aspecte generale privind criminalul de drog din perspectiva psihologică</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>abuz de drog; stres; criminal; dependenţă; tulburare de comportament</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Criminalitatea de droguri este una din problemele primordiale cu care se confruntă Republica Moldova. Sondajele şi datele statistice arată că circa 76 % de infracţiuni se comit din cauza dependenţei de drog. Abuzul de drog şi dependenţa acestuia are un efect impunător asupra comportamentului şi psihicului individului, care are consecinţe negative pe tot parcursul vieţii nu doar a celui ce este dependent dar suferă şi întrega societăţe. Cercetările criminologilor şi a psihologilor ce activează în penitenciarile din Republica Moldova ]n urma investigaţiilor ştiinţifice au demonstrat faptul, că majoritatea infracţiunilor se comit din cauza consumătorilor de droguri ,care într-un termen foarte scurt devin cu problem patologice şi dependenţi de droguri nu doar fizic dar şi psihic. Ca rezultat al acestuia se comit infracţiuni ca: jafuri, tâlhărie, ucideri, furturi şi alte crime periculoase. </cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>The killer drug is one of the primary problems facing Moldova. Surveys and statistics show that about 76% of crimes are committed because of drug addiction. Drug abuse and addiction it has an effect on behavior and psihucul imposing individual, which has negative consequences throughout life is not only dependent but the entire society suffers. Latest research of criminologists and psychologists working in the penitentiary in Moldova showed that most crimes are committed because of drug users, which in a very short time become pathological and dependent not only physical but also psychological. As a result thereof shall commit crimes as: robbery, robbery, murders, thefts and other dangerous crimes. </cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-09-29T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-09-29T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-41450</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-09-29T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-41450</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-41450-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-09-29T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Cheianu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Silvia</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>