Victimizarea feminină sexuală raportată – vârful Iceberg-ului.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
922 44
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-22 22:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.541 (74)
Infracțiuni împotriva încrederii publice, a moralității, a familiei (525)
SM ISO690:2012
CHEIANU, Silvia, MOCANU, L.. Victimizarea feminină sexuală raportată – vârful Iceberg-ului.. In: Vector European, 2015, nr. 2, pp. 115-118. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2015 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Victimizarea feminină sexuală raportată – vârful Iceberg-ului.
CZU: 343.541

Pag. 115-118

Cheianu Silvia1, Mocanu L.2
 
1 Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată,
2 Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi
 
 
Disponibil în IBN: 5 februarie 2016


Rezumat

Victima şi victimizarea sunt realităţi variabile în timp şi spaţiu, înscriindu-se întotdeauna într-o dimensiune socială şi istorică. Femeile reprezinta un grup vulnerabil din punct de vedere victimal. Vulnerabilitatea lor se circumscrie nu doar întro evidentă prevalenţă statistică - dusă la extrem în cazul victimizării sexuale – ci şi într-o slaba concretizare a finalizarii printrun real demers juridic a cărui finalitate să consiste în condamnarea autorului, respectiv în despagubirea victimei

The victim and victimization are realities variable in time and space, always enrolling in a social and historical dimension. Women are a vulnerable group in terms of casualties. Their vulnerability is circumscribed not only evident in a statistical prevalence - if taken to extreme sexual victimization - but in a weak real embodiment of finalizing through a legal approach whose aim consist in condemning the author or damages to the victim

Cuvinte-cheie
Victimizarea feminină sexuală raportată – vârful Iceberg-ului