Managementul crizelor politice- factor determinant al stabilitatii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
734 15
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-02 12:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
323(478) (103)
Afaceri interne. Politică internă (544)
SM ISO690:2012
ȚURCANU, Alina; CEBAN, Cristina. Managementul crizelor politice- factor determinant al stabilitatii. In: Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova. 2014, nr. IV(2), pp. 68-71. ISSN 2435-1114.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Numărul IV(2) / 2014 / ISSN 2435-1114

Managementul crizelor politice- factor determinant al stabilitatii
CZU: 323(478)

Pag. 68-71

Țurcanu Alina, Ceban Cristina
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 22 ianuarie 2016


Rezumat

Criza este fază în evoluţia unei societăţi, marcată de mari dificultăţi economice, politice, sociale etc. perioadă de tensiune, de tulburare, de încercări, adesea decisive, care se manifestă în societate. Criza politică începută şi cu termen de finalizare incert reprezintă un subiect preocupant pentru multă lume. Esenţa managementului în situaţiile de criză o constituie reacţia promptă şi adecvată la evenimentele care ameninţă sau afectează direct securitatea naţională ori, în cazul dezastrelor, starea de normalitate. Pornind de la aceasta, se poate spune că managementul situaţiilor de criză cuprinde ansamblul de măsuri şi acţiuni stabilite de Guvern, ministere, prefecturi şi primării, în vederea garantării securităţii naţionale şi a ordinii. Adică un factor determinant al stabilităţii este democraţia, care reprezintă contextul social-politic spre care tinde şi societatea moldovenească, iar cazul particular al democratizării societăţilor postcomuniste, în care se încadrează şi exemplul singular al Republicii Moldova, este unul destul de complicat, iar condiţiile instituţionale nu sunt suficiente. Reieşind din studiile semnate de L. Diamond , la aspecte instituţionale ale democratizării urmează să fie adăugate şi altele pentru consolidarea democraţiei ca: cultura politică participativă, conştiinţa politică pluralistă, viziune economică de piaţă.

The political crisis started and the deadline is a matter of concern uncertain for many people. It is the result of a long process, that is why historical past created a specific circumstances, cumulated in a relatively small area of geographic, people very different cultural perspective and uneven levels of development. The essence of management in crisis situations is the timely and appropriate response to events that threaten or directly affects national security or if disaster normality. From this, it can be said that the crisis management includes all actions and measures set by the Government, ministries, prefectures and municipalities, in order to ensure national security and public order. That is a factor of stability is democracy, which is socio-political context toward which the Moldovan society and democratization particular case of post-communist societies, the fall and singular example of the Republic of Moldova, is quite complicated. Crisis resolution is achieved through a series of actions and measures political, diplomatic, economic, informational, military and other applied individually or combined, depending on the concept of solving the crisis.

Cuvinte-cheie
criză, putere, opoziţie, sistem politic, democraţie