Dicţionar de concepte operaţionale şi instrumente de analiză a textului literar (pentru elevi, studenţi şi profesori)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
433 11
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-13 22:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1'374.2 (12)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (794)
SM ISO690:2012
GRATI, Aliona; CORCINSCHI, Nina. Dicţionar de concepte operaţionale şi instrumente de analiză a textului literar (pentru elevi, studenţi şi profesori) . In: Metaliteratură. 2015, nr. 3(41), pp. 100-122. ISSN 1857-1905.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Metaliteratură
Numărul 3(41) / 2015 / ISSN 1857-1905

Dicţionar de concepte operaţionale şi instrumente de analiză a textului literar (pentru elevi, studenţi şi profesori)

CZU: 811.135.1'374.2
Pag. 100-122

Grati Aliona, Corcinschi Nina
 
Institutul de Filologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 12 ianuarie 2016


Rezumat

The dictionary of operational concepts and tools of the literary text’s analysis inventories, analyzes and formulates definitions of the main figures of speech, genres and literary genres, literary movements, elements of metric and prosody, narrative processes and aesthetic categories, currently used in the analysis of the literary text. The dictionary will become a working tool for the novice researchers, graduate students, students and pupils.

Cuvinte-cheie
dictionary of concepts, analytical tools, literary text.