Sistem informatic adaptive „determinarea stărilor proprii ale moleculelor de fullerene”
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
314 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-05 10:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
004:531.314+517.1:531 (1)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (1588)
Dinamică. Cinetică (3)
Analiză (149)
SM ISO690:2012
CIOBU, Victor; PALADI, Florentin; CĂPĂŢÂNĂ, Gheorghe. Sistem informatic adaptive „determinarea stărilor proprii ale moleculelor de fullerene”. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2015, nr. 2(82), pp. 10-15. ISSN 1857-2073.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Numărul 2(82) / 2015 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033

Sistem informatic adaptive „determinarea stărilor proprii ale moleculelor de fullerene”

CZU: 004:531.314+517.1:531
Pag. 10-15

Ciobu Victor, Paladi Florentin, Căpăţână Gheorghe
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 noiembrie 2015


Rezumat

În articol sunt studiate comportamentul şi proprietăţile fizice ale fullerenelor. Avantajul tehnologiilor informaţionale inteligente este de a construi automat programul de calcul din specificarea iniţială a problemei slab-structurate şi informaţiile de concretizare, furnizate de către beneficiarul problemei în cadrul dialogului cu SSD (parametrii necunoscuţi ai problemei, metoda de calcul, criteriile de optimizare etc.). SSD a fost folosit la cercetarea fullerenelor: C60, C70, C76, C82..

In the present article the behavior and physical properties of fullerenes are studied. The advantage of intelligent information technologies is to build automatically computer program from the initial specification of a poorly-structured problem and the embodiment information provided by the recipient of the problem through a dialogue with DSS (unknown parameters of the problem, the method of calculation, optimization criteria etc.). DSS was used to research fullerene C60, C70, C76, C82.

Cuvinte-cheie
molecule de fulleren, model semiclasic, SSD, stări proprii, simetrie icosaedrală.