Restrângerea drepturilor și libertăţilor fundamentale – garanție juridică a respectării statutului juridic al personalităţii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
475 12
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-22 14:34
SM ISO690:2012
MARIAN, Octavian. Restrângerea drepturilor și libertăţilor fundamentale – garanție juridică a respectării statutului juridic al personalităţii. In: Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 10(168), pp. 72-75. ISSN 1811-0770.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Naţională de Drept
Numărul 10(168) / 2014 / ISSN 1811-0770

Restrângerea drepturilor și libertăţilor fundamentale – garanție juridică a respectării statutului juridic al personalităţii

Pag. 72-75

Marian Octavian
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 10 noiembrie 2015


Rezumat

Prezentul studiu cuprinde o analiză a instituţiei restrângerii drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în calitatea sa de garanţie juridică a respectării statutului juridic al personalităţii. Se trasează o paralelă între principalele acte internaţionale, care reglementează instituţia şi legislaţia internă a Republicii Moldova, în special Constituţia. Accentul este pus pe elucidarea cazurilor în care se admite restrângerea legală a drepturilor şi libertăţilor omului şi valorile sociale protejate prin aplicarea acesteia.

This study includes an analysis of the institution of restriction of human fundamental rights and freedoms as the legal guarantee of the respect the legal status of personality. It draws a parallel between the main international instruments which are the governing institution and national legislation of the Republic of Moldova, especially the Constitution. The focus is on cases in which the legal restriction of human rights and freedoms is accepted and on societal values protected by its application.

Cuvinte-cheie
drepturile şi libertăţile omului, ordinea publică,

restrângerea drepturilor şi libertăţilor omului, bunele moravuri.