Analiza în plan istoric a evoluţiei mecanismelor internaţionale de protective a drepturilor muncitorilor migrant (mijl. an. 1950-an. 2000)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
329 1
Ultima descărcare din IBN:
2017-05-16 18:44
SM ISO690:2012
CEBOTARI, Mihail. Analiza în plan istoric a evoluţiei mecanismelor internaţionale de protective a drepturilor muncitorilor migrant (mijl. an. 1950-an. 2000). In: Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 10(168), pp. 76-82. ISSN 1811-0770.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Naţională de Drept
Numărul 10(168) / 2014 / ISSN 1811-0770

Analiza în plan istoric a evoluţiei mecanismelor internaţionale de protective a drepturilor muncitorilor migrant (mijl. an. 1950-an. 2000)

Pag. 76-82

Cebotari Mihail
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 10 noiembrie 2015


Rezumat

La mijlocul anilor 1950-2000, au loc schimbări fundamentale ale mecanismelor ce reglementează migraţia de muncă. Se adoptă convenţii fundamentale în acest domeniu, cum ar fi Convenţia OIM nr.143 din 1975 şi Convenţia CIDMM a ONU din 1990. Au loc schimbări ce țin de fluxurile migratorii, mijl. anilor 1950- mijl. anilor 1970 fiind o perioadă a migraţiei de muncă în masă, iar cea de după anii 1970 – una a restricţiilor migraţiei. Mecanismele recente din acest domeniu, în special Convenţia OIM nr.181 cu privire la agenţiile private, ne arată că gestionarea migraţiei de muncă trece tot mai mult din sfera publică în cea privată, ceea ce aduce cu sine riscuri suplimentare pentru muncitorii migranţi. Analiza acestor fenomene şi etape istorice, precum şi a instrumentelor internaţionale adoptate ne permite să cunoaştem funcţionarea cadrului modern de protecţie a drepturilor muncitorilor migranţi. De asemenea, putem studia experienţa acestor perioade pentru a înţelege impactul instrumentelor şi acţiunilor care sunt necesare pentru a asigura protecţia drepturilor acestei categorii de muncitori

re adopted fundamental conventions, such as the ILO Convention no.143 from 1975 and the ICRMW of the UN (1990). Occured changes regarding the migration flows, the period between the mid of the 1950s – mid of the 1970s was one of mass labor migration, and the one after the 1970 years one of migration restrictions. Whilst the recent mechanisms in this area, especially the no 181 ILO Convention regarding the private employment agencies reveal that the administration of labor migration moves more and more from the public sphere to the private domain, which brings suplimentary risks for the migrants workers. The analysis of these phenomena and historic periods and of the international mechanisms which were adopted permits us to know the functioning of the modern system of the protection of migrants workers rights. Also we can study the experience of these periods in order to understand the impact of these instruments and the actions which are required to assure the protection of this category of workers..

Cuvinte-cheie
migraţia de muncă, migraţia de muncă – istorie, protecţia muncitorilor migranţi, muncitori migranţi.