Istoria cercetării florei şi vegetaţiei sinantrope a Republicii Moldova şi a teritoriilor limitrofe
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
703 17
Ultima descărcare din IBN:
2022-10-24 19:12
SM ISO690:2012
MÂRZA, Mihail; BURACINSCHI, Natalia; GRATI, Veaceslav; MÎRZA, Eliza; MAMAI, Iulian. Istoria cercetării florei şi vegetaţiei sinantrope a Republicii Moldova şi a teritoriilor limitrofe. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2014, nr. 6(76), pp. 84-97. ISSN 1814-3237.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 6(76) / 2014 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

Istoria cercetării florei şi vegetaţiei sinantrope a Republicii Moldova şi a teritoriilor limitrofe

Pag. 84-97

Mârza Mihail, Buracinschi Natalia, Grati Veaceslav, Mîrza Eliza, Mamai Iulian
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 10 septembrie 2015


Rezumat

În baza analizei de retrospectivă s-a constatat că flora şi vegetaţia sinantropă a Republicii Moldova şi, parţial, a teritoriilor adiacente poate fi delimitată în următoarele etape evolutive: 1. Etapa de iniţiere, cuprinsă între prima jumătate a sec. XVI şi prima jumătate a sec. XIX. Au fost publicate listele speciilor de plante din limitele anumitor teritorii geografice sau administrative. 2. Etapa cercetărilor fizico-geografice, cuprinsă între anii 60 ai sec. XIX şi anii 20 ai sec. XX. Cercetările floristice erau completate cu investigaţii fitogeografice. 3. Etapa cercetărilor ecologo-fitocenologice, declanşată mai pronunţat de la mijlocul sec. XX – este etapa actuală. Se manifestă prin realizarea în cercetări a metodelor floristice, fitogeografice şi ecologice.

Based on retrospective analysis was found that synanthropic flora and vegetation of Moldova and partly adjacent territories can be divided into the following stages of evolution: 1. Initiation step, from the first half of the XVI century – first half of the XIX century. Lists of plant species within certain geographical or administrative areas were published. 2. Physical and geographical research step, from 60s of XIX century and 20s of the XX century. Floristic researches were completed with phytogeographical investigations. 3. Ecological-phytocenologic research step, triggered more pronounced at mid. XX century – is the current stage. It manifests through achievement in floristic, phytogeographic and ecological research methods.

Cuvinte-cheie
floră sinantropă, buruieni, geobotanist, biotopuri degradate, plante ruderale, plante segetale.,

vegetație, cercetări ştiinţifice, specii adventive, asociaţii vegetale, fitocenoză, migraţie