Aproximaţia sistemică în utilizarea raţională a speciilor şi genotipurilor de stejar la împădurirea şi gospodărirea durabilă a pădurilor din Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
343 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-11-09 11:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
502.753:581.526.42(478) (1)
Natura. Studiul și conservarea naturii. Protecția naturii și a animalelor sălbatice. (168)
Habiturile plantelor. Comportamentul plantelor. Ecologia plantelor. Etologia plantelor. Plantele şi mediul lor. (85)
SM ISO690:2012
CUZA, Petru; DASCALIUC, Alexandru. Aproximaţia sistemică în utilizarea raţională a speciilor şi genotipurilor de stejar la împădurirea şi gospodărirea durabilă a pădurilor din Republica Moldova. In: Mediul Ambiant . 2015, nr. 3(81), pp. 7-15. ISSN 1810-9551.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Mediul Ambiant
Numărul 3(81) / 2015 / ISSN 1810-9551

Aproximaţia sistemică în utilizarea raţională a speciilor şi genotipurilor de stejar la împădurirea şi gospodărirea durabilă a pădurilor din Republica Moldova

CZU: 502.753:581.526.42(478)
Pag. 7-15

Cuza Petru1, Dascaliuc Alexandru2
 
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
 
Disponibil în IBN: 12 august 2015


Rezumat

În presented article some suggestions about the need for systemic approximation for the implementation of classical and modern methods in forestry are exposed. This will improve the rational use of oak species in reforestation and contribute to sustainable development of the forestry sector. Among these methods, of major importance in afforestation practice are those that reveal the necessity to take into account the acorn origin and sowing period. Their correct choice influences the rate of seedling growth speed and their capacity to adapt to stressors. To ensure the genetic variability of offspring, the collection of acorns from maternal trees with different leafing periods in the spring is recommended. In afforestation works is also necessary to consider the degree of seedlings shading, which can influence both, the growth rate, and the ratio between organs sizes of tree. For elucidating the physiological state, tolerance, and adaptive capacity of oak trees to biotic and abiotic stress factors, using of the methods of electrolyte leakage and chlorophyll fluorescence in combination with application of different doses of heat shock, separately, and in two fractions is recommended. The effectiveness of mentioned procedures and methods was demonstrated practically by determining the physiological status of various oak species during different seasons of the year and initiating new plantations of oak with descendents of different origin, installed in the Center and South of the Republic of Moldova.

BibTeX Export

@article{ibn_37676,
author = {Ciobanu, C.},
title = {Reforms, democratization and good governance – keys for economic renessance of emerging markets (Moldova and Ukraine: comparative analysis)},
journal = {Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)},
year = {2014},
volume = {72 (2)},
pages = {149-155},
month = {Jul},
abstract = {(EN) In 2013-2014 emerging markets, which have been generating more than two thirds of global economic growth during last five years, lost their mojo. For the first time since 2007 the U.S., Europe, Japan and other developed markets contributed more to the growth of $74 trillion global economy than the emerging markets, including those of BRICS block
(acronym of Brazil, Russia, India, China and South Africa). What explains this sizable slowdown in economic growth of these countries? [15, p.41-43]. These evolutions refocused the researchers’ analysis to politics and economics of reforms and democratization [1, p.76-77], [16, p.203], [5, p.179-204], to pitfalls of economic development [26, p.325-
369], to decay and refounding of the modern economy [6]. To address these challenges it is very important to learn the
right lessons from economic reforms, democratization and governance in emerging economies of Central and Eastern Europe (former Soviet Union and Eastern European socialist countries), particularly, Moldova and Ukraine. },
abstract = {(RO) Reformele, democratizarea şi buna guvernare – căi pentru renaşterea economică a pieţelor emergente (Moldova şi Ucraina: analiză comparativă). În 2013-2014 pieţele emergente, care au contribuit cu peste doua treimi la ascensiunea globală din ultimii cinci ani, au început să piardă rolul de „generator” al creşterii economice. Pentru prima dată, din 2007 SUA, Europa, Japonia şi alte pieţe dezvoltate au o contribuţie mai importantă în creşterea economiei mondiale ce valorează 74 trilioane dolari americani, decât pieţele emergente, inclusiv cele cunoscute sub acronimul BRICS (Brazilia, Rusia, India, China şi Africa de Sud). Care este explicaţia acestei încetiniri semnificative a creşterii lor economice? [15, p.41-43]. Aceste evoluţii au redirecţionat cercetările analitice asupra politicii economice a reformelor, democratizării şi bunei guvernări [1, p.76-77], [16, p.203], [5, p.179-204], asupra „capcanelor” dezvoltării economice [26, p.325-369], asupra decăderii şi renesansului economiei moderne [6]. Pentru a găsi soluţii la aceste probleme trebuie să se ţină cont de învăţămintele derivate din reformele economice, ale experienţei de democratizare şi guvernare în economiile emergente ale Europei Centrale şi de Răsărit, în particular ale fostelor republici sovietice Moldova şi Ucraina.
},
url = {https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/37676},
keywords = {of emerging markets, reforms, democratization, good governance, economic growth, economic
renaissance, economics politics.}
}