Paradigma medicinei integrative în parodontologia modernă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
384 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-09 06:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.314.17-008.1 (16)
Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor (283)
SM ISO690:2012
LACUSTA, Victor; LUPAN, Ion; FALA, Valeriu. Paradigma medicinei integrative în parodontologia modernă . In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2015, nr. 2(37), pp. 94-98. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(37) / 2015 / ISSN 1857-0461

Paradigma medicinei integrative în parodontologia modernă

CZU: 616.314.17-008.1
Pag. 94-98

Lacusta Victor12, Lupan Ion2, Fala Valeriu2
 
1 Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы ,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 17 iulie 2015


Rezumat

În baza paradigmei medicinei integrative este descris sistemul patologic parodontită-organ (cord)-ţintă şi căile specifice de interacţiune în acest sistem (calea infecţioasă, neurogenă, umoral-metabolică, genetică). Se discută valoarea diagnostică a probei masticatorii şi procedurii de igienizare orală profesională în depistarea dereglărilor ischemice preclinice în miocard la pacienţii cu parodontită cronică. Se propune algoritmul managementului interdisciplinar al pacientului cu parodontită cronică în viziunea conceptului parodontită-cord-ţintă.

Following the integrative medicine paradigm, the pathological system periodontitis-organ (heart)-target and the characteristic interaction pathways of these system (infectious, neurogenic, humoral-metabolic, genetic pathways) were described. It is outlined the diagnostic value of the masticatory test and of the professional dental hygienization procedure in the process of identifying the preclinical ischemic myocardial disorders for patients with chronic periodontitis. As a result, it was proposed an algorhytm for the interdisciplinary management of patients with chronic peridontitis, based upon the concept periodontitis-heart-target.

Cuvinte-cheie
parodontită, paradigma interdisciplinară.