Satisfacţia pacientului în condiţiile spitaliceşti – un criteriu important al calităţii serviciilor medicale prestate
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
570 5
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-22 11:56
SM ISO690:2012
SAVIN, Victor; DONDIUC, Iurie; PALARIA, Rodica. Satisfacţia pacientului în condiţiile spitaliceşti – un criteriu important al calităţii serviciilor medicale prestate . In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2013, nr. 2(14), pp. 212-218. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 2(14) / 2013 / ISSN 1857-1719

Satisfacţia pacientului în condiţiile spitaliceşti – un criteriu important al calităţii serviciilor medicale prestate

Pag. 212-218

Savin Victor, Dondiuc Iurie, Palaria Rodica
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 23 ianuarie 2014


Rezumat

Calitatea serviciilor medicale prestate reprezintă gradul de excelenţă obţinut în activitatea medicală, în concordanţă cu nivelul actual al cunoştinţelor şi tehnologiei medicale. Conform teoriei lui Avedis Donabedian, calitatea trebuie analizată sub trei aspecte: aspectul de structura, aspectul procesual şi rezultatul. Aspectul de structura poate fi cel mai uşor măsurată, ea fiind reprezentată de toate resursele unei organizaţii (materiale, umane şi financiare). Însă, cel mai greu pot fi evaluate rezultatele serviciilor medicale prestate, care se exprimă prin starea de sănătate a pacientului, gradul său de satisfacţie etc. Măsurarea gradului de satisfacţie este un aspect subiectiv, care variază în funcţie de gradul de cultură şi de percepţia individuală asupra stării de sănătate, sau boală a individului. În prezentul articol am totalizat şi comentat gradul de satisfacţie al pacienţilor, în raport cu serviciile medicale realizate în cadrul IMSP SCM nr. 1, cu scopul de a surprinde principalele aspecte pozitive, dar şi nemulţumirile pacienţilor.

The quality of health services represents the level of excellence in medical activity, in accordance with the current level of medical knowledge and technology. Avedis Donabedian’s theory is that quality has to be analyzed under three aspects: structure, process and result. Structure is the easiest to be measured, being represented by all the resources of health organization (material, human and financial resources). More difficult is to measure the results of health services, which are expressed by the patient’s health status, the level of satisfaction etc. The measure of the satisfaction level is a subjective aspect, which is variable due to the individual level of culture and the personal perception regarding the individual health or disease status. In the present article, we have totalized and comment the patients’ satisfaction level in relation to the health services done in the Municipal Clinical Hospital nr. 1, in order to find out the main positive aspects, but also the patients’ dissatisfactions concerning the supplied services.