Prevenţia riscului cardiovascular în Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
552 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-03-08 08:48
SM ISO690:2012
RAEVSCHI, Elena; TINTIUC, Ion; MARGINE, Leonid. Prevenţia riscului cardiovascular în Republica Moldova . In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2013, nr. 2(14), pp. 207-212. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 2(14) / 2013 / ISSN 1857-1719

Prevenţia riscului cardiovascular în Republica Moldova

Pag. 207-212

Raevschi Elena, Tintiuc Ion, Margine Leonid
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 23 ianuarie 2014


Rezumat

Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii cea mai mare parte a maladiilor cardiovasculare ar putea fi prevenite prin reducerea a patru factori de risc: fumat, dietă nesănătoasă, inactivitate fizică, consumul abuziv de alcool – ce reprezintă grupa de factori comportamentali de tip modifcabili. În pofida faptului, în Republica Moldova se constată o evidenţa statistică incompletă cu privire la factorii de risk cardiovascular modificabili, nefiind supuşi unei monitorizări ample. Fapt, ce complică efectuarea deciziilor pentru intervenţii de prevenţie cardiovasculară la toate nivelele şi totodată determină o rezervă impunătoare pentru optimizarea prevenţiei cardiovasculare prin reducerea factorilor de risk modificabili în Republica Moldova.

According to the World Health Organization most cardiovascular diseases could be prevented by reducing the four risk factors: smoking, unhealthy diet, physical inactivity and alcohol abuse, that form the group of modifiable behavioral factors. Despite that there is no complete statistical evidence and monitoring of modifiable cardiovascular risk factors in the Republic of Moldova. This situation complicates decision making in cardiovascular prevention at all levels and it also determines a huge reserve to optimize cardiovascular prevention by reducing modifiable risk factors in the Republic of Moldova.