Valoarea diagnostică a indicilor potenţialului evocat cognitiv P300 la pacienţi cu edentaţie parţială
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
733 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-22 11:25
SM ISO690:2012
LACUSTA, Victor; SAVOCIKIN, Rita; CEREŞ, Victoria; GÎLEA, Angela; ŞINCARENCO, Irina. Valoarea diagnostică a indicilor potenţialului evocat cognitiv P300 la pacienţi cu edentaţie parţială. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2013, nr. 1(14), pp. 174-179. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 1(14) / 2013 / ISSN 1857-1719

Valoarea diagnostică a indicilor potenţialului evocat cognitiv P300 la pacienţi cu edentaţie parţială

Pag. 174-179

Lacusta Victor, Savocikin Rita, Cereş Victoria, Gîlea Angela, Şincarenco Irina
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 23 ianuarie 2014


Rezumat

În lucrare se analizează valoarea diagnostică a indicilor potenţialului evocat cognitiv P300 la persoane cu edentaţie parţială. În baza studiului a 100 pacienţi s-a demonstrat că perioadele latente ale undelor N100, P200 şi P300, amplitudinea N200-P300, raportul perioada latentă/amplitudinea P300 pot fi utilizate în scopul diferenţierii gradului de diminuare a atenţiei şi memoriei la persoane cu edentaţie parţială. Perioada latentă N200 şi amplitudinea N100-P200 sunt puţin informative la persoane cu dereglări cognitive moderate. Rezultatele obţinute contribue la interpretarea individualizată a funcţiilor cognitive dereglate la pacienţii cu edentaţie parţială.

This article analyzes the diagnostic value of cognitive evoked potential P300 in people with partially edentulous. On the basis of 100 patients it was shown that the latency N100, P200 and P300, the amplitude of the N200-P300, ratio latency/amplitude P300 can be used for differential evaluation of the degree of attention and memory disorders in humans partially edentulous. The latency amplitude of N200 and N100-P200 are less informative for the assessment of cognitive impairment. The obtained results help to interpret more individual the cognitive impairment in people with partially edentulous.

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Valoarea diagnostică a indicilor potenţialului evocat cognitiv P300 la pacienţi cu edentaţie parţială">
<meta name="citation_author" content="Lacusta Victor">
<meta name="citation_author" content="Savocikin Rita">
<meta name="citation_author" content="Cereş Victoria">
<meta name="citation_author" content="Gîlea Angela">
<meta name="citation_author" content="Şincarenco Irina">
<meta name="citation_publication_date" content="2013/01/01">
<meta name="citation_journal_title" content="Analele Ştiinţifice ale USMF  „N. Testemiţanu”">
<meta name="citation_volume" content="14">
<meta name="citation_issue" content="1">
<meta name="citation_firstpage" content="174">
<meta name="citation_lastpage" content="179">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Valoarea%20diagnostica%20a%20indicilor%20potentialului%20evocat%20cognitiv%20P300.pdf">