Modificări hemodinamice în cadrul şocului hemoragic pe fondal de etanolism la resuscitarea prin inhibitorul nos difetur şi Dextran 70
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
682 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-21 12:58
SM ISO690:2012
VIŞNEVSCHI, Anatolie; TODIRAŞ, Stela; VIŞNEVSCHI, Sergiu; TODIRAŞ, Nadejda; DARANUŢA, Ion. Modificări hemodinamice în cadrul şocului hemoragic pe fondal de etanolism la resuscitarea prin inhibitorul nos difetur şi Dextran 70 . In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2013, nr. 1(14), pp. 179-183. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 1(14) / 2013 / ISSN 1857-1719

Modificări hemodinamice în cadrul şocului hemoragic pe fondal de etanolism la resuscitarea prin inhibitorul nos difetur şi Dextran 70

Pag. 179-183

Vişnevschi Anatolie, Todiraş Stela, Vişnevschi Sergiu, Todiraş Nadejda, Daranuţa Ion
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 23 ianuarie 2014


Rezumat

Etanolismul interferează reacţiile de răspuns ale organismului la pierderile de sânge şi influenţează negativ tonusul vascular şi nivelul presiunii arteriale. Alcoolul şi metaboliţii acestuia deteriorează funcţiile de bază ale sistemului nervos central, inclusiv controlul nivelului presiunii arteriale şi perfuzia adecvată a organelor. Administrarea concomitentă a soluţiilor Dextran şi Difetur, în reuscitarea şocului hemoragic pe fondal de alcoolemie, induce o restabilire rapidă şi de durată a PAM şi a frecvenţei contracţiilor cardiace, ameliorând homeostazia hemodinamică.

Acute alcohol intoxication interferes with response reactions of the body to blood loss and negatively influences the vascular tone and arterial blood pressure. Alcohol and its metabolites deteriorate the basic functions of the central nervous system, including control over the level of arterial pressure and adequate organ perfusion. Concomitant administering of Dextran and Difetur in hemorrhagic shock with alcoholemia results in a rapid and durable stabilizing of MAP and heart rate frequency, improving hemodynamic homeostasis.