Constitutional regulations — juridicals fundamental criterions of economic and civil norms
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
341 1
Ultima descărcare din IBN:
2017-11-20 00:14
SM ISO690:2012
BAEŞU, Valeriu; ŢURCAN, Serghei. Constitutional regulations — juridicals fundamental criterions of economic and civil norms . In: Studii Juridice Universitare. 2011, nr. 1-2, pp. 139-147. ISSN 1857-4122.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 1-2 / 2011 / ISSN 1857-4122

Constitutional regulations — juridicals fundamental criterions of economic and civil norms

Pag. 139-147

Baeşu Valeriu, Ţurcan Serghei
 
Free International University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2013


Rezumat

Constitutional foundation of economic rights is essentially an abstract that describes the juridical criteria of civil standard, custom criteria by each state system in part by the constitution, in a context in which to establish these criteria in turn depend on the juridical system of collection legal system as static, dynamic or structured by a combination of those two principles static and dynamic. Thus, reveal fully the constitutional foundation of economic rights of man, we operate with concepts such as definition of the legal system right static‑dynamic principle of self‑production of law, normative hierarchy, defining the law by apartinence to the legal system, rules, validity etc.

Fundamentul constituţional al drepturilor economice este în esenţă o noţiune abstractă care descrie criteriile juridicităţii normei civile, criterii particularizate de către fiecare sistem statal în parte de către constituţia sa, intr-un context în care stabilirea acestor criterii de juridicitate depind la rîndul ei de perceperea sistemului juridic ca sistem static, dinamic sau fiind structurat de o combinaţie a acelor două principii statice şi dinamice. Aşadar, întru evidenţierea fundamentului constituţional al drepturilor economice ale omului, vom opera cu aşa noţiuni ca definiţia dreptului ca sistem juridic statico-dinamic, principiul auto-producerii dreptului, ierarhia normativă, definirea normei juridice prin apartinenţa sa la sistemul juridic, validitatea normelor etc.

Cuvinte-cheie
constitution, legal norms, regulations, civil law, economic rights