IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(119) pentru cuvîntul-cheie "constitution"

Un concept al constituirii și funcționării sistemului informatic economic national

Leahu Tudor
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea principiului ierarhiei la nivelul ramurilor sistemului de drept al Republicii Moldova

Botnari Elena
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Independența judecătorului Curții Constituționale prin prisma statului de drept

Certan Cristina, Mihalaş Victoria
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problemele edificării statului de drept în Republica Moldova

Donos Diana, Țurcanu Alina
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 12 August, 2020. Descarcări-126. Vizualizări-875
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Principiile constituționale de înfăptuire a justiției

Achiruș Ana, Cerba Valeriu
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 12 August, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radiografia demersurilor doctrinare privind problematica controlului constituționalității legilor

Dabija Tatiana
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări de perspectivă privind incrimenarea constituirii unui grup terorist sau a unei organizații teroriste în Codul penal al Republicii Moldova

Cazacicov Andrei
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 14 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 26 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sesizarea Curţii Constituţionale în urma lezării principiului prezumţiei nevinovăţiei prin Legea nr. 210/2016 privind aplicarea amnistiei

Rusanovschi Iulian
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 5 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dizolvarea parlamentului – atribuție a președintelui Republicii Moldova

Sîrbu Sergiu
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflecţii analitice asupra neconstituționalității Legii nr. 236/2020 privind modificarea unor acte normative

Rusanovschi Iulian
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partea vătămată subiect al procedurii de revizuire în procesul penal

Dandeș Veaceslav12
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Constituţia – drept al societăţii şi nu al statului. Criza statului de drept în Republica Moldova

Lazari Constantin, Lazari Constantin
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul instituției președintelui Republicii Moldova în asigurarea securității statulului în contextul strategiei Uniunii Europene

Solomon Elena
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 12 September, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modern constitutionalism: theory and prospects of development

Ţurcan Ion
Free International University of Moldova
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-101-20-2.
Disponibil online 18 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Multidimensionalitatea şi complexitatea dreptului la viaţa intimă, familială şi privată

Butnaru Iulia
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-101-20-2.
Disponibil online 18 March, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secesiunea și constituționalismul

Curăraru Andrei
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-101-20-2.
Disponibil online 18 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Definition of citizens' rights as a fundamental right

Dari Victoria
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 14 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Șeful statului - putere reprezentativă în serviciul poporului!? (Studiu de caz)

Kuciuk Valeriu
Dezvoltare economică și cercetare
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-058-6.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revizuirea constituţiei prin referendum în tranziţia democratică

Crigan Dragoş
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-894-9.
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accesul liber la justiţie: reglementare normativă şi interpretare conceptuală

Ţurcan Olesea
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 April, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 119