Unele cercetări experimentale asupra parametrilor acustici ai unităţii consonantice compuse prepalatale palato -alveolare surde în limbile germanice (în baza materialului englez)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
487 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-08-05 12:27
SM ISO690:2012
CHIRDEACHIN, Alexei. Unele cercetări experimentale asupra parametrilor acustici ai unităţii consonantice compuse prepalatale palato -alveolare surde în limbile germanice (în baza materialului englez) . In: Philologia. 2008, nr. 1-2(236), pp. 109-112. ISSN 1857-4300.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 1-2(236) / 2008 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Unele cercetări experimentale asupra parametrilor acustici ai unităţii consonantice compuse prepalatale palato -alveolare surde în limbile germanice (în baza materialului englez)

Pag. 109-112

Chirdeachin Alexei
 
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2013