Conceptual and theoretical aspects of international relations
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
351 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-03-20 16:34
SM ISO690:2012
CEBOTARI, Svetlana; BUDURINA-GOREACII, Carolina. Conceptual and theoretical aspects of international relations. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale). 2011, nr. 3(43), pp. 149-155. ISSN 1814-3199.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Numărul 3(43) / 2011 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017

Conceptual and theoretical aspects of international relations

Pag. 149-155

Cebotari Svetlana, Budurina-Goreacii Carolina
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Schimbările care au loc pe mapamond fac ca relaţiile internaţionale să cuprindă practic toate sferele vieţii sociale – de la cele politico-comerciale până la cele culturale, sportive. Relaţiile dintre state, organizaţii internaţionale, organizaţii nonguvernamentale şi alţi actori sunt exercitate prin intermediul politicii externe. Prezentul articol este axat pe analiza principalelor teorii ale relaţiilor internaţionale în vederea aprofundării cunoştinţelor în materie, dar şi formării unei viziuni mai clare a cititorului privind rolul relaţiilor internaţionale la etapa contemporană prin prisma analizelor curentelor politice conceptuale.