The Romanian Inventors in Exile, Traian Vuia, Gogu Constantinescu, Henri Coanda, in the Sights of the Communist Security
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
139 1
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-19 10:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.894:347.778 (1)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (1159)
Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale (1303)
SM ISO690:2012
SALCĂ, Horia, PODBORSCHI, Valeriu. The Romanian Inventors in Exile, Traian Vuia, Gogu Constantinescu, Henri Coanda, in the Sights of the Communist Security. In: Intellectus, 2023, nr. 2, pp. 162-175. ISSN 1810-7079. DOI: https://doi.org/10.56329/1810-7087.23.2.18
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 2 / 2023 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087

The Romanian Inventors in Exile, Traian Vuia, Gogu Constantinescu, Henri Coanda, in the Sights of the Communist Security

Inventatorii români din exil, Traian Vuia, Gogu Constantinescu, Henri Coandă, în vizorul securităţii comuniste

DOI:https://doi.org/10.56329/1810-7087.23.2.18
CZU: 001.894:347.778

Pag. 162-175

Salcă Horia1, Podborschi Valeriu2
 
1 INTI International University,
2 Technical University of Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 5 ianuarie 2024


Rezumat

The Securitate acted in the Western countries, through actions of a terrorist nature, conducted directly or through intermediaries, the targets being represented by the main opponents of the communist regime in Bucharest. The long arm of communism could reach each and every troublesome refugee. One form of action was that of attracting world-renowned personalities back to their country. Associating with them and the publicity they hoped to gain in this way could represent an image blow to the communist power. The present work presents such concrete operations: Traian Vuia, George Constantinescu and Henri Coanda. Paradoxically, none of the decision-makers and executors of these actions was held accountable by the Romanian state, which thus assumed the guilt for those crimes even after the fall of communism.

Securitatea a acţionat în Occident prin acţiuni cu caracter terorist, direct sau prin interpuși, iar ţintele au fost reprezentate de principalii opozanţi ai regimului comunist de la București. Mâna lungă a comunismului era capabilă să atingă orice refugiat care deranja. O formă de acţiune a fost aceea a atragerii în ţară a unor personalităţi recunoscute pe plan mondial. Asocierea cu aceștia și girul pe care sperau să îl obţină pe această cale putea reprezenta o lovitură de imagine pentru puterea comunistă. Lucrarea de faţă prezintă asemenea operaţiuni concrete: Traian Vuia, George Constantinescu și Henri Coandă. Paradoxal, nici unul dintre decidenţii și executanţii acestor acţiuni nu a fost tras la răspundere de statul român, care și-a asumat astfel vinovăţia pentru acele crime și după căderea comunismului.

Cuvinte-cheie
Securitate, exile, Traian Vuia, George Constantinesco, Henri Coandă, Ceausescu,

securitate, exil, Traian Vuia, George Constantinescu, Henri Coandă, Ceaușescu