Former à la créativité par les arts plastiques impact individuel et social
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
190 19
Ultima descărcare din IBN:
2023-12-22 15:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
73 (5807)
Arte plastice (429)
SM ISO690:2012
MOREL, Maia. Former à la créativité par les arts plastiques impact individuel et social. In: Intertext , 2022, nr. 2(60), pp. 115-124. ISSN 1857-3711. DOI: https://doi.org/10.54481/intertext.2022.2.12
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intertext
Numărul 2(60) / 2022 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750

Former à la créativité par les arts plastiques impact individuel et social

Training in Creativity through the Fine Arts: Individual and Social Impact

DOI: https://doi.org/10.54481/intertext.2022.2.12
CZU: 73

Pag. 115-124

Morel Maia
 
University of Sherbrooke
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2023


Rezumat

Funcționarea socială în care inovarea tehnologiilor progresează constant și în care multiple mutații socio-culturale traversează sistemele societale plasează creativitatea individuală și colectivă în centrul acestor schimbări. Examinăm în acest articol câteva aspecte legate de însuşirea de către individ a comportamentelor creative, precum şi efectele pe care aceste achiziţii le-ar putea avea asupra dezvoltării sale ca persoană şi/sau membru al unei societăţi. În acest context, vom aborda educația pentru creativitate, și mai ales noţiunea de conduită creativă, acestea fiind bazate pe exemplul artelor plastice în școală.

Social functioning in which technological innovation is constantly advancing and in which multiple socio-cultural mutations traverse societal systems places individual and collective creativity at the center of these changes. In this article, we examine some aspects related to the individual's acquisition of creative behaviors, as well as the effects that these acquisitions could have on his development as a person and/or member of a society. In this context, we will approach education for creativity, and especially the notion of creative conduct, these being based on the example of visual arts in school.

Cuvinte-cheie
creativitate, conduită creativă, educaţie, schimbare, arte plastice,

creativity, creative behavior, education, change, plastic arts