IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(221) pentru cuvîntul-cheie "creativity"

Statutul profesorului de limbă engleză

Babără Nicanor1, Usatîi Larisa2
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psycho-pedagogical problems of work with creatively gifted students

Davidenco Andrei123
1 Taras Shevchenko National University of Kyiv,
2 National University "Chernihiv Collegium" named after T.G. Shevchenko,
3 Chernigov Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul educației muzicale în formarea valorilor cultural-artistice la elevi

Hîncu Ionela
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implementarea conceptului eficienței artistice prin promovarea unei viziuni progresiste

Bularga Tatiana
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exprimarea de sine prin dezvoltarea creativității și inventivității

Cazacu Daniela
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea competențelor profesionale inițiale ale învățătorilor prin metoda proiectului

Briţchi Aliona
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metode alternative de receptare a mesajului textului literar „Prometeu aduce oamenilor focul”

Antip Crina Ramona12
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metode și procedee de rezolvare a ecuațiilor de grad superior cu parametri

Lupu Ilie1, Cabac Eugeniu2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(25) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 6 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologia de rezolvare a problemelor matematice în învățământul primar prin individualizarea și diferențierea instruirii

Nour Alexandra
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psycho-pedagogical problems of work with creatively gifted students

Davidenco Andrei12
1 Chernigov Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education,
2 Taras Shevchenko National University of Kyiv
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О формировании коммуникативной компетенции учащихся медицинских колледжей в процессе изучения химии

Banul Xenia
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte psihopedagogice ale dezvoltării creativității artistice la elevii din clasa a II-a prin aplicații practice

Vinnicenco Elena, Autor Nou
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creativitatea preșcolarilor prin prisma tehnologiilor didactice modern

Antoci Diana, Autor Nou
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea resurselor umane prin prisma stimulării creativităţii
Tofan Tatiana, Cojocaru Svetlana, Butnaru Veronica
Administrarea Publică
Nr. 4(80) / 2013 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-697
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Современные подходы оценивания креативного потенциала предприятия

Komelina Olga
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Robo – intelligence is information multiplied by thought speed
Todoroi Dumitru
Academy of Economic Studies of Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 March, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intelligence development creativity features leveling in conscience society
Todoroi Dumitru1, Roşca Ion2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 The Bucharest University of Economic Studies
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discovering and managing creativity in conscience society
Mihalcea Radu, Roşca Ion, Todoroi Dumitru
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 9 / 2011 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Development of Human Creativity as a Way to Compete Globally and Make Knowledge Economy More Inclusive

Benea-Popuşoi Elina, Duca Svetlana
Academy of Economic Studies of Moldova
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1191. 2020. Switzerland. ISBN 978-303049888-7.
Disponibil online 7 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The creativity of architects Francesco Boffo and Ippolit vander-Schkruf in Bessarabia for the first half of the XIX century. (On the 160th anniversary of the construction of the monument in the memory of the Battle of Cahul)

Ceastina Alla
Institute of Cultural Heritage
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 221