Romii cătunari din oraşul Hînceşti. Identitate etnică– opus– integrare educaţională
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
2366 47
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-03 19:46
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
397.7(=214.58(478) (1)
Antropologie culturală. Ethnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Mod de viață. Folclor (2240)
SM ISO690:2012
DUMINICA, Ion. Romii cătunari din oraşul Hînceşti. Identitate etnică– opus– integrare educaţională . In: Revista de Etnologie şi Culturologie, 2008, nr. 4, pp. 115-123. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 4 / 2008 / ISSN 1857-2049 /ISSNe 2537-6152

Romii cătunari din oraşul Hînceşti. Identitate etnică– opus– integrare educaţională
CZU: 397.7(=214.58(478)

Pag. 115-123

Duminica Ion
 
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
 
 
Disponibil în IBN: 21 noiembrie 2013


Rezumat

În cadrul articolului dat se face o prezentare a investigaţiei de teren etnologice, realizată în oraşul Hînceşti. În urma sistematizării materialului factologic colectat, se face o analiza a identităţii grupului etnic studiat (romi cătunari), ocupaţiilor tradiţionale şi relaţiilor sociale prezente în cadrul familiei romilor cătunari. Totodată, sunt relatate cauzele abandonului şcolar precoce al copiilor romi, ce provoacă o situaţie economică deplorabilă pentru comunitatea dată.

В данной статье, благодаря исследованиям этнологической экспедиции, проведенным в городе Хынчешть, автор систематизировал данные об идентичности и социальных отношениях этнографической группы цыган – катунари (предками которых были кочующие цыгане – лаеши). В то же время затрагиваются и некоторые проблемы, связанные с пренебрежительным отношением к общеобразовательному процессу цыганских детей и бедственное экономическое положение этой общности.

In this article, the author makes the analysis of the results about the ethnological investigation from Hincesti city. After the systematization of the materials, the author makes a research about “catunari” roma identity, their traditional work and the social relations (whose*ancestors were nomad Roma –”laeshi”). Also, in the article it is discussed the problem of educational illiteracy of the roma children and economic poverty in this community.

Cuvinte-cheie
identitate etnică, romi cătunari, şcolarizarea copiilor romi

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Duminica, I.</dc:creator>
<dc:date>2008-10-01</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'>În cadrul articolului dat se face o prezentare a investigaţiei de teren etnologice, realizată în oraşul Hînceşti. În urma sistematizării materialului factologic colectat, se face o analiza a identităţii grupului etnic studiat (romi cătunari), ocupaţiilor tradiţionale şi relaţiilor sociale prezente în cadrul familiei romilor cătunari. Totodată, sunt relatate cauzele abandonului şcolar precoce al copiilor romi, ce provoacă o situaţie economică deplorabilă pentru comunitatea dată.</dc:description>
<dc:description xml:lang='ru'>В данной статье, благодаря исследованиям этнологической экспедиции, проведенным в городе Хынчешть, автор систематизировал данные об идентичности и социальных отношениях этнографической группы цыган – катунари (предками которых были кочующие цыгане – лаеши). В то же время затрагиваются и некоторые проблемы, связанные с пренебрежительным отношением к общеобразовательному процессу цыганских детей и бедственное экономическое положение этой общности.</dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>In this article, the author makes the analysis of the results about the ethnological investigation from Hincesti city. After the systematization of the materials, the author makes a research about “catunari” roma identity, their traditional work and the social relations (whose*ancestors were nomad Roma –”laeshi”). Also, in the article it is discussed the problem of educational illiteracy of the roma children and economic poverty in this community.</dc:description>
<dc:source>Revista de Etnologie şi Culturologie  (4) 115-123</dc:source>
<dc:subject>identitate etnică</dc:subject>
<dc:subject>romi cătunari</dc:subject>
<dc:subject>şcolarizarea copiilor romi</dc:subject>
<dc:title>Romii cătunari din oraşul Hînceşti. Identitate etnică– opus– integrare educaţională
</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>