Problema calificării vandalismului săvârşit asupra bunurilor care au valoare istorică, culturală sau religioasă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
232 1
Ultima descărcare din IBN:
2023-09-25 08:46
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.343.3 (18)
Infracțiuni împotriva statului (1071)
SM ISO690:2012
PILAT, Sofia. Problema calificării vandalismului săvârşit asupra bunurilor care au valoare istorică, culturală sau religioasă . In: Legea şi Viaţa, 2022, nr. 11-12(371-372), pp. 80-83. ISSN 2587-4365. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7462453
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 11-12(371-372) / 2022 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373

Problema calificării vandalismului săvârşit asupra bunurilor care au valoare istorică, culturală sau religioasă

The problem of qualification of vandalism performed on goods of historical, cultural or religious value

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.7462453
CZU: 343.343.3

Pag. 80-83

Pilat Sofia
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 28 decembrie 2022


Rezumat

Pedeapsa penală constituie principalul mijloc de asigurare a ocrotirii ordinii de drept în cadrul unui stat, care se realizează prin intermediul aplicării unor măsuri de constrângere a celor care se fac vinovaţi de comiterea faptelor interzise de lege. Conducându-ne de prevederile art. 61 CP al RM, prin pedeapsă penală înţelegem: „…o măsură de constrângere statală şi un mijloc de corectare şi reeducare a condamnatului ce se aplică de instanţele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvârşit infracţiuni, cauzând anumite lipsuri şi restricţii drepturilor lor”, scopul acesteia fiind „…restabilirea echităţii sociale, corectarea condamnatului, precum şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni atât din partea condamnaţilor, cât şi a altor persoane”.

Criminal punishment is the main means of ensuring the protection of law and order in the state, which is achieved through the use of coercive measures against those guilty of acts prohibited by law. Guided by the provisions of art. 61 of the Criminal Code of the Republic of Moldova, by criminal punishment we understand: „The measure of state coercion applied by the courts and the means of correction and re-education of the convict, their purpose”, the purpose of which is: „restoration of social justice, correction and socialization of the convict, as well as prevention of the commission of new crimes, as convicts and others. Serving a sentence should not cause physical suffering to the convict and humiliate his human dignity”..

Cuvinte-cheie
pedeapsă penală, atentat infracţional, ordine de drept, circumstanțe agravante, vandalism, bunuri, valoare istorică, valoare culturală, valoare religioasă,

criminal punishment, criminal attack, the rule of law, aggravating circumstances, vandalism, property, historical value, cultural value, religious value