Имплементация международных трудовых норм в трудовое законодательство Республики Молдова
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
348 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-11-04 13:11
SM ISO690:2012
СОСНА, Борис; TABĂRĂ, Petru. Имплементация международных трудовых норм в трудовое законодательство Республики Молдова . In: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2009, nr. 4, pp. 36-44. ISSN 1857-1999.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Numărul 4 / 2009 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963

Имплементация международных трудовых норм в трудовое законодательство Республики Молдова

Pag. 36-44

Сосна Борис, Tabără Petru
 
Институт Истории, Государства и Права АНМ
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2013


Rezumat

În articol se descrie procesul implementării normelor internaţionale din domeniul dreptului muncii în legislaţia Republicii Moldova. Implimentarea înseamnă introducerea normelor internaţionale în sistemul de drept naţional. Aceasta are loc în urma ratifi cării de către stat a normelor internaţionale. Această cercetare se bazează pe legislaţia internaţională a muncii care este compusă din sistemul contractelor, obiceiurilor şi a altor acte normative.

The article describes the process of implementation of international labor standards in labor law of the Republic of Moldova. Implementation of international legislation means adjusting of national laws to the norms of international legislation. It happens when the state recognizes international legislation. Scientific research is focused on international labor law, consisting of systems of contractual and customary norms and principles.