Documentarea obiceiurilor calendaristice de iarnă în studiile lui Petre V. Ștefănucă
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
124 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-05 19:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
398.3(478)+39(478)(092) (1)
Folclor propriu-zis (548)
SM ISO690:2012
PLETOSU, Victor. Documentarea obiceiurilor calendaristice de iarnă în studiile lui Petre V. Ștefănucă. In: Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori. Ediţia 15, 7-8 octombrie 2021, Chişinău. Chişinău: Pro Libra, 2021, pp. 310-319. ISBN 978-9975-3274-4-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 15, 2021
Conferința "Filologia modernă: realizări şi perspective în context european."
Chişinău, Moldova, 7-8 octombrie 2021

Documentarea obiceiurilor calendaristice de iarnă în studiile lui Petre V. Ștefănucă

DOI: https://doi.org/10.52505/filomod.2021.15.34
CZU: 398.3(478)+39(478)(092)

Pag. 310-319

Pletosu Victor
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Proiect:
20.80009.1606.03 Contextele socio-culturale autohtone și interconexiuni europene în creația populară și literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în prezent)
 
Disponibil în IBN: 23 noiembrie 2021


Rezumat

În perioada interbelică, etnologul Petre V. Ștefănucă observă că datina colindatului a supraviețuit veacurilor și este un fenomen viu în practica folclorică. În lucrările sale de importanță enciclopedică „Cercetări folclorice pe Valea Nistrului de Jos” și „Datinile de Crăciun și Anul Nou pe Valea Nistrului de Jos”, etnologul Petre V. Ștefănucă ne atrage atenția asupra conservării și documentării datinilor de Crăciun și Anul Nou pe Valea Nistrului de Jos, precum și a repertoriului de colinde, cântece de stea și plugușoare circumscrise sărbătorilor de iarnă, a teatrului folcloric desfășurat în cadrul său natural ca element identitar românesc, deoarece tradițiile etnofolclorice revitalizează spiritul național și exprimă specificul etnic.

In the interwar period, the ethnologist Petre V. Ștefănucă observes that the tradition of caroling has survived for centuries and is a living phenomenon in folk practice. In his works of encyclopedic importance, „Folklore research on the Lower Dniester Valley” and „Christmas and New Year customs on the Lower Dniester Valley”, he draws our attention to the conservation and documentation of Christmas and New Year customs, as well as the repertoire of carols, star songs and plows circumscribed for the winter holidays, the folklore theater developed in its natural setting as an element of Romanian identity, because ethno folkloric traditions revitalize the national spirit and express ethnic specificity.

Cuvinte-cheie
tradiţii etnofolclorice, zone etnografice, conservarea și promovarea patrimoniului cultural imaterial, cercetări de teren, teatru popular,

ethno folkloric traditions, ethnographic areas, preservation and promotion of intangible cultural heritage, field research, popular theater.