Posibilităţi de abordare a textelor dialectale din perspectiva teoriei coşeriene a variaţiei limbii
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
239 15
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-21 17:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1’282.2 (2)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (1424)
SM ISO690:2012
POPOVSCHI, Liliana. Posibilităţi de abordare a textelor dialectale din perspectiva teoriei coşeriene a variaţiei limbii. In: Filologia modernă: realizări şi perspective în context european : Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori, Ed. 15, 7-8 octombrie 2021, Chişinău. Chişinău: Pro Libra, 2021, Ediţia 15, pp. 320-326. ISBN 978-9975-3274-4-2. DOI: 10.52505/filomod.2021.15.35
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 15, 2021
Conferința "Filologia modernă: realizări şi perspective în context european."
15, Chişinău, Moldova, 7-8 octombrie 2021

Posibilităţi de abordare a textelor dialectale din perspectiva teoriei coşeriene a variaţiei limbii

DOI: https://doi.org/10.52505/filomod.2021.15.35
CZU: 811.135.1’282.2

Pag. 320-326

Popovschi Liliana
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Proiect:
20.80009.1606.01 Valorificarea științifică a patrimoniului lingvistic național în contextul integrării europene
 
Disponibil în IBN: 23 noiembrie 2021


Rezumat

Textele dialectale reprezintă surse valoroase pentru diverse cercetări privind limba română. Ele sunt deosebit de utile pentru studierea fenomenului variaţiei limbii, fiind ilustrative pentru cele trei mari tipuri de varietate care există în sincronie, conform teoriei coşeriene: varietatea diatopică, varietatea diastratică, varietatea diafazică. Deşi au fost utilizate, mai cu seamă, pentru relevarea diferenţelor teritoriale ale limbii, ele furnizează date importante şi pentru cercetările de sociolingvistică şi de stilistică a limbii. În realizarea concretă a limbii, surprinsă de textele dialectale, sincronia interferează cu diacronia, care este un alt tip de varietate glotică.

Dialectal texts are valuable sources for research on Romanian language. They are especially useful for the study of the phenomenon of language variation, being illustrative of the three main types of variety that exist in synchrony, according to Coseriu’s theory: diatopic variety, diastratic variety, diaphasic variety. Although they were used mostly to reveal the territorial differences of the language, they also provide important data for sociolinguistic and stylistic research. In the concrete realization of language, captured by dialectal texts, synchrony interferes with diachrony, which is another type of variety.

Cuvinte-cheie
Posibilităţi de abordare a textelor dialectale din perspectiva teoriei coşeriene a variaţiei limbii,

dialectal texts, Eugen Coseriu, language variation, diatopic variety, diastratic variety, diaphasic variety, diachronic variety, common language, standard language.