Kinetoterapia în limfostaza membrului superior după mastectomie radicală.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
18 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
619.19-006.04-089.87-06:616.717-005.93+615.825 (1)
Științe medicale. Medicină (6563)
Patologia organelor de locomoţie. Sistemul osos şi locomotor (262)
Fizioterapie. Terapie fizică. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice non-medicamentoase (145)
SM ISO690:2012
AUTOR, Nou; PRODAN, Liliana. Kinetoterapia în limfostaza membrului superior după mastectomie radicală.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2020, nr. 4(68), pp. 325-327. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011

Kinetoterapia în limfostaza membrului superior după mastectomie radicală.

Physical therapy in upper limb lymphostasis after radical mastectomy.

Кинетотерапия при лимфостазе верхних конечностей после радикальной мастэктомии.


CZU: 619.19-006.04-089.87-06:616.717-005.93+615.825
Pag. 325-327

Autor Nou, Prodan Liliana
 
IMSP Institutul Oncologic
 
Disponibil în IBN: 11 iunie 2021


Rezumat

The kinetotherapeutic medical rehabilitation program, which is involved in the cure of breast cancer, reduce the occurrence of late complications after radical mastectomy. The early inclusion of kinetotherapeutic methods significantly reduces the development of postoperative complications. Rehabilitation treatment is much more effective depending on the degree of lymphostasis.

Кинетотерапия при лимфостазе верхних конечностей после радикальной мастэктомии. Кинетотерапия как средство медицинской реабилитации при лечении рака груди предотвращает возникновение тяжелых осложнений, таких как лимфостаз верхних конечностей. Ранее включение кинетотерапевтических методов значительно снижает развитие послеоперационных осложнений. Реабилитационное лечение намного эффективнее в зависимости от степени лимфостаза.

Cuvinte-cheie
kinetotherapeutic program, breast cancer, radical mastectomy, lymphostasis,

кинетотерапия, лимфостаз, радикальная мастэктомия