Aspecte medico-psihologice și principiile de reabilitare ale pacienților oncologici.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
20 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616-006-036.82-052+159.9 (1)
Patologie. Medicină clinică (4122)
Psihologie (1807)
SM ISO690:2012
CATRINICI, Larisa; COŞCIUG, Natalia; PRODAN, Liliana; AUTOR, Nou. Aspecte medico-psihologice și principiile de reabilitare ale pacienților oncologici.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2020, nr. 4(68), pp. 323-325. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011

Aspecte medico-psihologice și principiile de reabilitare ale pacienților oncologici.

Medical psychological aspects and the principles of oncological patient‘s rehabilitation.

Медико-психологические аспекты и принципы реабилитации онкологических больных.


CZU: 616-006-036.82-052+159.9
Pag. 323-325

Catrinici Larisa, Coşciug Natalia, Prodan Liliana, Autor Nou
 
IMSP Institutul Oncologic
 
Disponibil în IBN: 11 iunie 2021


Rezumat

În articol sunt prezentate date ale examinării psihologice a 672 pacienți. Sunt analizate schimbările structurilor motivaționale, caracterul tulburărilor emoționale și prezentate rezultatele obținute.

The data of 672 patients is presented in this article. The changes in motivational structures, the character of emotional disorders are analyzed and the results are presented.

Cuvinte-cheie
Calitatea vieţii, statutul social, sfera motivaţională, scopuri personal-semnificative,

the quality of life, social status, area of motivation, personal significant goals