Medic ilustru – om al științei. Membrul corespondent Viorel PRISACARI la 75 de ani
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
50 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-18 15:41
SM ISO690:2012
TIGHINEANU, Ion; GĂINĂ, Boris; GUDUMAC, Eva; PARASCHIV, Angela; CHIŞLARU, Leonid. Medic ilustru – om al științei. Membrul corespondent Viorel PRISACARI la 75 de ani. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2021, nr. 1(60), pp. 173-175. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461

Medic ilustru – om al științei. Membrul corespondent Viorel PRISACARI la 75 de ani

Illustrious doctor – scientist. Corresponding member Viorel PRISACARI at the age of 75


Pag. 173-175

Tighineanu Ion1, Găină Boris1, Gudumac Eva2, Paraschiv Angela3, Chişlaru Leonid1
 
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2021


Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-132027</cfResPublId>
<cfResPublDate>2021-06-07</cfResPublDate>
<cfVol>60</cfVol>
<cfIssue>1</cfIssue>
<cfStartPage>173</cfStartPage>
<cfISSN>1857-0461</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/132027</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Medic ilustru &ndash; om al științei. Membrul corespondent Viorel PRISACARI la 75 de ani</p></cfTitle>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-06-07T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-06-07T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-239</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-06-07T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-1521</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-06-07T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-13690</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-06-07T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-233</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-06-07T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-14172</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-06-07T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-239</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-239-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-06-07T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Tiginyanu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Ion</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-1521</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-1521-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-06-07T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Гэинэ</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Борис</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-13690</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-13690-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-06-07T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Gudumac</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Eva</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-233</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-233-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-06-07T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Paraschiv</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Angela</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-14172</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-14172-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-06-07T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Chişlaru</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Leonid</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>