Contextul global al accesului deschis la publicațiile științifice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
123 8
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-27 18:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.891:005 (5)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (876)
Management (1089)
SM ISO690:2012
RAILEAN, Elena. Contextul global al accesului deschis la publicațiile științifice. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2021, nr. 1(60), pp. 23-28. ISSN 1857-0461.
10.52673/18570461.21.1-60.02
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Contextul global al accesului deschis la publicațiile științifice

The global context of open access to scientific publications


DOI: 10.52673/18570461.21.1-60.02
CZU: 001.891:005
Pag. 23-28

Railean Elena12
 
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Universitatea Americană din Moldova
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2021


Rezumat

Scientific publications are migrating to the digital environment. This phenomenon is characterized by universal norms determined by specifics of the global context ensuring open access to scientific publications. To investigate these norms in this article the ideal type method is applied, and the research data are extracted with the on-line search engine Google Books Ngram Viewer. The results obtained are: a) the study of dynamics of open science is a priority concerning the topics of open access and license of using open information; b) in the area of open science, the importance of studying the forms of access to pre-published works is prioritized; c) “the green access” is the most investigated model of the open access to scientific publications. The publication of scientific results in open access requires regular adjustment to the global norms of open scienc

Publicațiile științifice migrează către mediul digital. Acest fenomen se caracterizează prin norme universale determinate de specificul contextului global al accesului deschis la publicațiile științifice. În scopul investigării acestor norme în prezenta lucrare este utilizată metoda idealtipului, iar datele cercetării sunt extrase cu motorul de căutare on-line Google Books Ngram Viewer. Rezultatele obținute sunt: a) studiul dinamicii științei deschise este prioritar în raport cu tematica accesului deschis și a licenței de utilizare a informațiilor deschise; b) în știința deschisă este prioritizată importanța studiului formelor de acces la lucrările prepublicate; c) „calea verde” este cel mai investigat model al accesului deschis la publicațiile științifice. Publicarea rezultatelor științifice în acces deschis necesită ajustarea periodică la normele globale ale științei deschise.

Cuvinte-cheie
Open Access, open science, preprint, management, global education,

acces deschis, Știință Deschisă, preprint, management ştiinţific, educație globală