Grija de cultura națională – un continuu deziderat academic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
38 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-08 12:11
SM ISO690:2012
CONDRATICOVA, Liliana. Grija de cultura națională – un continuu deziderat academic. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2021, nr. 1(60), pp. 9-11. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461

Grija de cultura națională – un continuu deziderat academic


Pag. 9-11

Condraticova Liliana
 
Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2021


Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-132001</cfResPublId>
<cfResPublDate>2021-06-07</cfResPublDate>
<cfVol>60</cfVol>
<cfIssue>1</cfIssue>
<cfStartPage>9</cfStartPage>
<cfISSN>1857-0461</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/132001</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Grija de cultura națională &ndash; un continuu deziderat academic</p></cfTitle>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-06-07T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-06-07T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-11936</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-06-07T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-11936</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-11936-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-06-07T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Кондратикова</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Лилиана</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>