Исследование тревожности у детей младшего школьного возраста
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
42 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-03 12:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.7+373.3.015.3 (1)
Psihologie (1807)
Genuri de școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală (1004)
SM ISO690:2012
РАКУ, Юлия; ДУДУКАЛ, Светлана. Исследование тревожности у детей младшего школьного возраста. In: Tendințe moderne în psihologia practică. 8 decembrie 2017, Chișinău. Chișinău: Tipogr. UPS „Ion Creangă”, 2017, pp. 73-82. ISBN 978-9975-46-370-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tendințe moderne în psihologia practică 2017
Conferința "Tendințe moderne în psihologia practică"
Chișinău, Moldova, 8 decembrie 2017

Исследование тревожности у детей младшего школьного возраста


CZU: 159.922.7+373.3.015.3
Pag. 73-82

Раку Юлия, Дудукал Светлана
 
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
 
Disponibil în IBN: 13 aprilie 2021


Rezumat

The article is dedicated to an important problem of modern psychology and education - anxiety. In experimental research we investigated the specific of anxiety at school children. As results we established that 26,25% of school children have a high level of anxiety. There is no gender difference in anxiety. School children of 11 – 12 ages are more anxious.