Managementul țesuturilor moi periimplantare
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
131 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-16 11:22
SM ISO690:2012
NUCA, Dumitru; SÎRBU, Dumitru; STRÎŞCA, Stanislav; ENI, Stanislav; VOLOC, Chiril; TERENTIEVA, Maria. Managementul țesuturilor moi periimplantare. In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. 21-23 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: USMF, 2020, p. 718.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 2020
Congresul "Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”"
Chişinău, Moldova, 21-23 octombrie 2020

Managementul țesuturilor moi periimplantare

Management of soft tissues around dental implants


Pag. 718-718

Nuca Dumitru, Sîrbu Dumitru, Strîşca Stanislav, Eni Stanislav, Voloc Chiril, Terentieva Maria
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 8 aprilie 2021


Rezumat

Background. The absence of sufficient width and thickness of keratinized gingiva creates conditions for development of microbial flora with appearance of peri-implantitis. At the 2nd stage of implants surgery the intervention are performed on the mucogingival tissues in order to avoid further complications. Objective of the study. Assessment of the condition of soft peri-implant tissue and prove evidence of surgical interventions on the mucogingival substrate at the 2nd stage of implant surgery. Material and Methods. The study contains seven women with age between 24-64 years with medium of 43,23 years. The methods used: The vestibuloplasty, in combination with free gingival graftFGG on four patients; subepithelial graft on two of them and FGG on one patient, in sum were performed 22 implants. The data obtained from the clinic and radiologic research’s were operated in the programs: Sidexis 4.2 and Excel. Results. The medium height of the pre-operatively gum - 2,28mm, postoperatively6,28mm; medium thickness of the pre-operatively-1,14mm, post-operatively 3,28mm; buccal vestibule with the medium depth of pre-operatively - 2,4 mm post-operatively - 5,14mm. Donor zone: rough palatal 6 cases, tuberosity 1 case. Complications were not discovered in neither of cases. The displaying of the implants in 4 cases was followed by a surgery on the mucogingival substrate and in another 3 cases was performed delayed. Conclusion. At the 2nd stage of implant surgery, interventions at mucogingival substrate are indicated in order to obtain a morphofunctional and aesthetic long term results.

Introducere. Absența lățimii și grosimii suficiente de gingie keratinizată, creează condiții benefice pentru multiplicarea florii microbiene cu apariția periimplatitei. La descoperirea implanturilor sunt efectuate intervenții chirurgicale asupra substratului muco-gingival pentru a reduce complicațiile ulterioare. Scopul lucrării. Evaluarea stării țesuturilor moi periimplantare și justificarea intervențiilor chirurgicale asupra suportului muco-gingival la etapa de descoperire a implanturilor. Material și Metode. Studiul a cuprins 7 femei cu vârsta 24-64 ani, cu media 43,23 ani. S-au utilizat metodele: vestibuloplastie cu grefă gingivală liberă la 4 paciente; grefă subepitelială la 2 și grefă gingivală liberă la o pacientă, efectuate în total 22 de implanturi. Datele obținute din măsurările clinice și radiologice au fost prelucrate în programele Sidexis4.2 și Microsoft Excel. Rezultate. Lățimea medie a gingiei preoperator2,28mm, post-operator- 6,28mm; grosimea medie pre-operator-1,14mm, post-operator 3,28mm; vestibulul bucal cu adâncimea medie pre-operator de 2,4 mm post-operator- 5,14mm. Zona donor: palatul dur 6 cazuri, tuberozitate 1 caz. Complicații nu au fost determinate nici într-un caz. Descoperirea implanturilor în 4 cazuri a fost însoțită de operația asupra substratului muco-gingival, iar în alte 3 cazuri s-a efectuat amânat. Concluzii. Intervențiile chirurgicale la etapa de descoperire a implanturilor în cazul insuficienței suportului muco-gingival sunt indicate pentru obținerea unui rezultat morfofuncțional și estetic de durată.

Cuvinte-cheie
vestibuloplasty, FGG-free gingival graft, periimplant tissue,

vestibuloplastie, grefă gingivală, țesut periimplantar

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Managementul țesuturilor moi periimplantare</p>">
<meta name="citation_author" content="Nuca Dumitru">
<meta name="citation_author" content="Sîrbu Dumitru">
<meta name="citation_author" content="Strîşca Stanislav">
<meta name="citation_author" content="Eni Stanislav">
<meta name="citation_author" content="Voloc Chiril">
<meta name="citation_author" content="Terentieva Maria">
<meta name="citation_publication_date" content="2020">
<meta name="citation_collection_title" content="Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”">
<meta name="citation_firstpage" content="718">
<meta name="citation_lastpage" content="718">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/718-718.pdf">