Evaluarea eficacității ozonoterapiei în tratamentul gingivitei hipertrofice
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
87 0
SM ISO690:2012
MUSTEAŢĂ, Olesea; NICOLAU, Gheorghe; CIOBANU, Sergiu. Evaluarea eficacității ozonoterapiei în tratamentul gingivitei hipertrofice . In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. 21-23 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: USMF, 2020, p. 717.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 2020
Congresul "Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”"
Chişinău, Moldova, 21-23 octombrie 2020

Evaluarea eficacității ozonoterapiei în tratamentul gingivitei hipertrofice

Evaluation of effectiveness the ozone therapy in hypertrophic gingivitis treatment


Pag. 717-717

Musteaţă Olesea, Nicolau Gheorghe, Ciobanu Sergiu
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 8 aprilie 2021


Rezumat

Background. H. g. represents a chronic inflammatory process of gingiva with prevailing the proliferation of conjunctiv tissue and basal epithelial cells, the incidense of 24,8 %, with modification of aspect, color, consistence, contour, shape, dimension, texture. position of gingiva and blood microcirculation. Objective of the study. Evaluation and assessment of efficacy the ozone therapy administration in hypertrophic gingivitis treatment with Laser Doppler flowmetry method. Material and Methods. In the diagnosis of H.g. was used Classification of the American Academy of Periodontology (2009), age of patients 17-68 years, 62% women and 38% men, with considerable gingival overgrowth grade I-III, false pockets, glossy purple color, bleeding on probing, dental deposits. Medical ozone O2-O3 8-10 mg / mL was injected, microcirculation parameters M, σ, Kv, ALF, ACF, AHF, IEM were analyzed. Results. Thus the status of blood perfusion in the gingival tissue in patients with H.g. evaluated based on the level of microcirculation (M) represents: until treatment 13.07 and after 10.71; and the microcirculation efficiency index (IEM) before treatment 1.14 and after 0.79. Submucosal injection of medical ozone into hypertrophied papillae with a concentration of 8-10 mg / mL has been shown to be sufficient and effective in treatment. Conclusion. The assessment of changes in capillary blood microcirculation (M, IEM) indices in hypertrophied gingival tissue has been considerably reduced, which attests to a high efficacy of the administered treatment.

Introducere. Gingivita hipertrofică reprezintă un proces inflamator cronic al gingiei cu predominarea proliferării țesutului conjunctiv și a celulelor epiteliale bazale, incidența de 24,8 % și modificări de aspect, culoare, consistență, contur, formă, dimensiune, textură, poziție a gingiei și a microcirculației sangvine. Scopul lucrării. Evaluarea și aprecierea eficacității administrării ozonoterapiei în tratamentul gingivitei hipertrofice cu ajutorul metodei fluxmetriei cu laser-Doppler (LDF). Material și Metode. În diagnosticul G.h. s-a utilizat Clasificarea Academiei Americane de Parodontologie (2009), vârsta pacienților de 17-68 ani, 62 % femei și 38 % bărbați, cu măriri considerabile de volum gingival grad IIII, pungi false, culoare violacee lucioasă, sângerare la sondare, depuneri dentare. S-a injectat O2-O3 810 mg/mL. S-au analizat parametrii microcirculației M, σ, Kv, ALF, ACF, AHF, IEM. Rezultate. Astfel, statusul perfuziei sangvine în țesutul gingival la pacienții cu G.h. evaluat în baza nivelului de microcirculație (M) reprezintă: până la tratament 13,07 și după 10,71; și al indicelui eficacității microcirculației (IEM) până la tratament 1,14 și după 0,79. Injectarea submucoasă a ozonului medical în papilele hipertrofiate cu o concentrație de 8-10 mg/mL s-a dovedit a fi suficientă și eficace în tratament. Concluzii. Evaluarea modificărilor indicilor microcirculației sangvine capilare (M, IEM) în țesutul gingival hipertrofiat s-au redus considerabil, ceea ce atestă o eficacitate ridicată a tratamentului administrat.

Cuvinte-cheie
hypertrophic gingivitis (H.g.), ozone therapy, laser dopler flow metry,

gingivită hipertrofică (G.h.), ozonoterapie, laser dopler flow-metria