Consideraţii privind contribuţia metodelor grafoscopice la identificarea persoanelor
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
222 9
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-03 20:40
SM ISO690:2012
GOLUBENCO, Gheorghe. Consideraţii privind contribuţia metodelor grafoscopice la identificarea persoanelor . In: Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică, 18 octombrie 2013, Chişinău. Chişinău: ULIM, 2013, pp. 96-99. ISBN 978-9975-101-20-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică 2013
Conferința "Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică"
Chişinău, Moldova, 18 octombrie 2013

Consideraţii privind contribuţia metodelor grafoscopice la identificarea persoanelor


Pag. 96-99

Golubenco Gheorghe
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 17 martie 2021


Rezumat

The work justifies the necessity of revising some theories and classifications made by forensic specialists in the sphere of graphology that are mainly related to the identification characteristics of handwriting and signature. In order to educate the citizens’ responsibility when it comes to documents and signature, it is proposed to adopt measures to standardize them and to include in the school curricula didactic rules that would facilitate the acquiring of writing skills as well as those of executing a personal signature.

În lucrare se argumentează necesitatea revizuirii şi prefecţionării unor clasificări ale caracteristicilor identificatoare ale scrisului şi semnăturii din sfera grafoscopiei judiciare. În scopul de a educa respect faţă de document şi semnătura de pe el încă de pe băncile şcolii se propune a adopta măsuri de standardizare a acesteia prin includerea în curicula liceială a disciplinei de educaţie civică a unor reguli de formare a abilităţilor de a semna, dar şi procedee de protecţie a semnăturii contra falsului.

Cuvinte-cheie
graphology, handwriting, signature, forgery, counterfeit, counterfeiter,

grafoscopie, semnătuă, fals, contrafaceri de scris şi semnătură