Microbiological studies of enterococcus faecium biomass for the elimination of the adverse effects of antibiotherapy and the restoration of the microbial balance
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
77 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-15 13:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
579.243:615.331 (1)
Microbiologie generală (86)
Medicamentele potrivit originii lor (261)
SM ISO690:2012
BOGDAN, Victoria; VRABIE, Valeria. Microbiological studies of enterococcus faecium biomass for the elimination of the adverse effects of antibiotherapy and the restoration of the microbial balance. In: Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society. Ediția 3, 11-12 februarie 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: 2021, pp. 40-41.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3, 2021
Conferința "Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society"
Chişinău, Moldova, 11-12 februarie 2021

Microbiological studies of enterococcus faecium biomass for the elimination of the adverse effects of antibiotherapy and the restoration of the microbial balance

Studii microbiologice ale biomasei de Enterococcusfaecium pentru eliminarea efectelor nefaste ale antibioterapiei și restabilirea echilibrului microbian


CZU: 579.243:615.331
Pag. 40-41

Bogdan Victoria, Vrabie Valeria
 
 
Disponibil în IBN: 2 martie 2021


Rezumat

In the experiments, guinea pigs weighing 1200g ± 150g were used, acclimatized for 3 days to the vivarium conditions, previously selected by eliminating the specimens with gastrointestinal disorders. The animals were divided into 4 groups of 5 animals numbered as follows: Group 1 – control, Group 2 – control – where antibiotics were administered, Group 3 – probiotic treatment based on biomass of Enterococcus faecium, Group 4 – treated with Lactiferm. To eliminate the adverse effects of antibiotic therapy and restore the balance of this ecosystem, strains of microorganisms with probiotic properties Enterococcus faecium were administered, which transit the digestive tract alive, temporarily colonize this place and through direct mechanisms (microbial antagonism, enzymatic action) or indirect (stimulation of host immunity) lead to the restoration of local flora both in structure and number. Within 24 hours of the administration of the probiotic treatment based on biomass Enterococcus faecium and Lactiferm, respectively, the following were observed: restoration of appetite, normalization of stool and weight gain.

În experimente s-au utilizat porci de Guineea cu greutate 1200g ± 150g, aclimatizaţi timp de 3 zile la condiţiile de vivariu, selecţionaţi în prealabil prin eliminarea exemplarelor cu tulburări gastro – intestinale. Animalele au fost repartizate în 4 loturi a câte 5 animale numerotate după cum urmează: Lotul 1 – martor, Lotul 2 – martor – la care s-au administrat antibiotice, Lotul 3 – tratat cu probiotic pe bază de biomasă de Enterococcus faecium, Lotul 4 – tratat cu Lactiferm. Pentru a elimina efectele nefaste ale antibioterapiei şi a restabili echilibrul acestui ecosistem s-au administrat tulpini de microorganisme cu proprietăţi probiotice Enterococcus faecium, care tranzitează în stare vie tubul digestiv, colonizează temporar acest loc şi prin mecanisme directe (antagonism microbian, acţiune enzimatică) sau indirecte (stimularea imunităţii gazdei) conduc la refacerea florei locale atât ca structură cât şi ca număr. În termen de 24 de ore de la administrarea tratamentului probiotic pe bază de biomasă Enterococcusfaecium și, respectiv, Lactiferm, s-au observat următoarele: restabilirea poftei de mâncare, normalizarea scaunului și creșterea în greutate.