“Green economy”: social-economic opportunities and challenges
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
95 9
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-09 22:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.2/.4:330.3 (2)
Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificare economică (265)
Producție (576)
Producție și servicii în funcție de sectoarele economice (1724)
Dinamica economică. Circuit economic (236)
SM ISO690:2012
BRANAŞCO, Natalia. “Green economy”: social-economic opportunities and challenges. In: Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society. Ediția 3, 11-12 februarie 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: 2021, pp. 41-42.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3, 2021
Conferința "Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society"
Chişinău, Moldova, 11-12 februarie 2021

“Green economy”: social-economic opportunities and challenges

„Economia verde”: oportunități și provocări social-economice


CZU: 338.2/.4:330.3
Pag. 41-42

Branaşco Natalia
 
Alecu Russo Bălţi State University
 
Disponibil în IBN: 2 martie 2021


Rezumat

According to experts from the United Nations Environment Program, the green economy is defined as an economy that improves the living standards of the population and ensures social justice, while significantly reducing environmental risks. The most important features of this economy are the efficient use of natural resources, the preservation and increase of natural capital, the reduction of pollution, the prevention of biodiversity loss, the increase of income and employment. The green economy is being researched in the context of the fight against climate change and as a solution to overcoming financial and economic crises. The green economy is based on clean and green technologies, and the development of this economy will allow states and regions of the world to avoid an ecological crisis, which has already affected many post-industrial countries. This determines the need to modernize the economy, whose ultimate goal, in addition to economic growth and competitiveness, is to improve the living standards of the population and ensure favorable conditions for future generations. Achieving this goal is only possible if sustainable development is ensured on the basis of the „green economy” principles.

Potrivit experților din cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Mediu, economia verde este definită ca o economie ce îmbunătățește nivelul de trai al populației și asigură justiția socială, în același timp reducând semnificativ riscurile pentru mediu. Cele mai importante caracteristici ale acestei economii sunt utilizarea eficientă a resurselor naturale, păstrarea și majorarea capitalului natural, reducerea poluării, prevenirea pierderii biodiversității, creșterea veniturilor și a ocupării forței de muncă. Economia verde este cercetată în contextul luptei împotriva schimbărilor climatice și ca soluție pentru depășirea crizelor financiare și economice. Economia verde se bazează pe tehnologiile curate și verzi, iar dezvoltarea acestei economii va permite statelor și regiunilor lumii să evite o criză ecologică, care a afectat deja multe țări postindustriale. Aceasta determină necesitatea modernizării economiei, al cărei scop final, pe lângă creșterea economică și competitivitate, este îmbunătățirea nivelului de trai al populației și asigurarea condițiilor favorabile generațiilor viitoare. Realizarea acestui obiectiv este posibilă doar dacă dezvoltarea durabilă este asigurată pe baza principiilor „economiei verzi”.